IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 15:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791417018263791933188
Volume56626873033
Total2135147970529412

Vizualizări   1303Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Ştiinţă performantă în serviciul societăţi 3-6

CZU: 001.89

Duca Gheorghe
Cea de-a V-a reuniune a academiilor dunărene 7-7
Tofan Eugenia
Preşedintele Senatului României, Călin Popescu- Tăriceanu, în vizită la AŞM 8-8
Tofan Eugenia
Avantajele Republicii Moldova în parcursul european 9-12

CZU: 327(478+4)

Popescu-Tăriceanu Călin
Urme germane în Republica Moldova 1814 – 2014: tradiţii şi modernizare 13-13
Tofan Eugenia
Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul din anul 1940 14-17

CZU: 94:325(478)

Schmidt Ute
Tradiţii şi contemporanietate. Institutul de Matematică şi Informatică la 50 de ani 18-22

CZU: 001.89:[51+004](478)

Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin
Oportunităţi pentru dezvoltare: Institutul de Chimie la 55 de ani 23-28

CZU: 001.89:54(478)

Duca Gheorghe, Lupaşcu Tudor, Arîcu Aculina
Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi 29-32

CZU: 001.89:62(478)

Topală Pavel
Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a metamaterialelor 33-38

CZU: 001.89:62(478)

Sidorenko Anatolie
Centrul de tehnologii ionizante–o investiţie strategică în sănătate şi industrie 39-44

CZU: 001.891:[581.1.03+539.16.04]

Mereuta Aliona
Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre 45-48

CZU: 550.34:614.8(4+478)

Alcaz Vasile, Bălan ŞtefanFlorin, Trifonova Petya, Uker Nalan
Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova 49-58

CZU: 338.439.5:339.564(478)

Coşer Cornel, Litvin Aurelia
Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească 59-61

CZU: 338.1:504.06

Dediu Ion
Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole 62-65

CZU: 551.583:631.15(478)

Nedealcov Maria
Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut 66-69

CZU: [364.255+614.8.027.1](4+478)

Sochircă Elena, Capatina Lucia
Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii 70-73

CZU: 631.4(478)

Cojocaru Olesea
Autotratamentul şi posibilele prejudicii 74-80

CZU: 615.2/3:614.2

Ghicavîi Victor, Guşuilă Gheorghe, Bacinschi Nicolae
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice 81-88

CZU: 342.4+342.72/.73

Guceac Ion
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei 89-93

CZU: 316.654:327(478+4)

Mîndru Valeriu, Peru-Balan Aurelia
Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune 94-101

CZU: 32.019.51

Peru-Balan Aurelia
Problematica antropologică în context bioetic şi politic 102-106

CZU: 172:61+321:573

Sprincean Serghei
Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice 107-119

CZU: [314.148+314.15](478)

Enciu Nicolae
Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia 120-124

CZU: 94:070(498+478)

Moraru Victor, Ilie Zanfir
Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale 125-128

CZU: 811.135.1'373.421'373.7+811.111'373.421'373.7

Birtalan Ana-Maria, Colţun Gheorghe
Un roman incitant: „Noaptea Sfântului Andrei” de Ion Vicol 129-135

CZU: 821.135.1-31(478).09

Ciocanu Ion
Marketingul şi muzeele Republicii Moldova 136-141

CZU: [339.138+069.01](478)

Ploşniţă Elena
Petru Jireghea, umanism şi „Explozii” în serii creatoare 142-145

CZU: 75(478)(092)

Braga Tudor
Un tezaur de surse istorice unice (Către jubileul de 80 ani al Profesorului Ioan Caproșu) 146-150

CZU: [002+09](498.3+498)

Dragnev Demir, Marșalcovschi Teo-Teodor
Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean 151-152

CZU: 745.522:39(478)

Simac Ana
Значимый вклад в гагаузоведение 153-155

CZU: 281.9:39(=512.165)

Царанов Владимир
Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti 156-157

CZU: [726.71+271](478)(091)

Brigalda Eleonora
Legea morală raportată la relaţia dintre om şi animale 158-159

CZU: 174:619

Şchiopu Dan
Prima enciclopedie sportivă 160-161

CZU: 796(031)

Constantinovici Elena
Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani 162-163

CZU: 61(478)(092)

Groppa Stanislav, Ababii Ion, Ciobanu Gheorghe
Nicon Ungur la 60 de ani 163-164

CZU: 54(478)(092)

Kulciţki Veaceslav
Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani 165-166

CZU: 1(478)(092)

Duca Gheorghe, Moraru Victor, Juc Victor
Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani 166-167

CZU: 811.135.1(478)(092)

Duca Gheorghe
Dr. hab. Ion Gagim la 60 de ani 168-168

CZU: 37(478)(092)

Tetelea Margarita, Morari Marina
Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani 169-171

CZU: 82.09(478)(092)

Grati Aliona
Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani 172-175

CZU: 57(478)(092)

Mustaţă Gheorghe
Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani 176-177

CZU: 53(478)(092)

Gaindric Constantin, Dicusar Alexandr, Şerban Dormidont, Culiuc Leonid, Paladi Gheorghe, Ursu Andrei
Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani 177-179

CZU: 57(478)(092)

Cernei Eugenia, Cantemir Valentina, Furdui Teodor
Victor Ghicavîi la 70 de ani 179-182

CZU: 61(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Nicolae Băieşu la 80 de ani 182-184

CZU: [80+398](478)(092)

Niţă-Cocieru Mariana