IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie",
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-149-07-5
CZU: [94+902/904]:378.4(478-25)=135.1=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (57)Studiul artelor, culturologie (2)