IBN
Închide
Nicolaev Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Aspecte cu privire la protejarea patrimoniului arheologic în Republica Moldova
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind protecţia şi valorificarea vestigiilor din cadrul complexului arheologic „Orheiul Vechi”
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vânătoare de patrimoniu cultural în RSSM și Republica Moldova
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Rolul societă'ii de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură din RSS Moldovenească în promovarea politicilor comemorative sovietice
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

File din istoria Muzeului Naţional de Artă al Moldovei (1944-1990): realizări şi impedimente
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul artelor în RSS Moldovenească (1944 – 1990)
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Probleme de protecţie şi valorificare a vestigiilor arheologice în RSS Moldovenească (anii 1944-1991)
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia şi valorificarea monumentelor de arhitectură în RSS Moldovenească (anii ′40 – 80 ai sec. al XX-lea
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(102) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Muzeele din RSSM sub presiunea ideologică a regimului totalitar comunist (anii 1944-1985)
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria neîmplinită a Muzeului de Arhitectură și Etnografie a satului din Chişinău
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(98) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Destinul monumentelor de cult religios din RSS Moldovenească (anii 1940-1990)
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Politici comemorative sovietice in RSS Moldovenească prin monumente de istorie şi sculpturi monumentale (1944-1990)
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(92) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 26 June, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un plan eşuat de înălţare a monumentelor: Unele aspecte cu privire la politicile comemorative în Moldova Sovietică
Nicolaev Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”
Eşanu Andrei1 , Dragnev Demir1 , Jarcuţchi Ivan1 , Petrencu Anatol2 , Ţaranu Anatolie3 , Nicolaev Gheorghe3 , Cojocaru Gheorghe3 , Taşcă Mihai3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Istorie al AŞM
Limba Română
Nr. 7-8(181-182) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14