IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593816277901949204
Volume57683173807
Total2164166213331597

Vizualizări   1076Descărcări   212

Conţinutul numărului de revistă

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!”

7-10

CZU: 001.891:53(478)

Moscalenco Sveatoslav

Conferința astrală a fraților Moscalenco

11-12

CZU: 53(478)(063)

Bologa Mircea

Valori basarabene

13-16

CZU: 001.89(478)

Spinei Victor

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AȘM. Laudatio

17-18

CZU: 78.071.2(478)(092)

Mustea Gheorghe

Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

19-20

CZU: 001.891:[634.8+663.2](478)

Găină Boris

Kepler și problema a n corpuri

21-27

CZU: 521(091)

Cioban Mitrofan, Cebotaru Elena

Diminuarea intensității câmpului fluorescent a doi qubiți pompați laser

28-31

CZU: 537.8

Ciornea Viorel, Cecoi Elena, Macovei Mihai

Filologia din Republica Moldova (2000–2018). O PRIVIRE (în baza datelor de pe platforma ȘTIU.md)

32-44

CZU: 001.81+[811.135.1+821.135.1](478)

Ungureanu Elena

Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale

45-51

CZU: 579.67:663/664-022

Ghendov-Moşanu Aliona, Popescu Liliana, Lung Ildico, Opriș Ocsana-Ileana, Soran Maria-Loredana, Sturza Rodica

Date noi despre poziția sistematică a cerbului lopătar uriaș Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) din Pleistocenul superior al Moldovei

52-59

CZU: 569:902/903(478)

Croitor Roman

Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova

60-66

CZU: 581.6:641.5

Novac Gheorghe

Rolul sindromului metabolic în patogenia accidentelor vasculare cerebrale ischemice

67-73

CZU: 616.831-005.1-036-056

Ciobanu Natalia

Multivariate spectroscopy analysis for classification and identification of moldavian matured wine distillates

74-77

CZU: 663.21:66.014

Khodasevich Michail, Scorbanova Elena, Cambur(Nezalzov) Elena, Găină Boris

Creșterea și fructificarea pomilor de cătină albă în funcție de soi

78-82

CZU: 634.1.076

Cimpoieş Gheorghe, Cvasov Ion

Key legal aspects of the household waste manajement in Ukraine

83-88

CZU: [342.951:351.777.61+349.6](478)

Kravchenko Mykhailo

Conlucrarea NKGB cu NKVD și SMERȘ în RSS Moldovenească (1944)

89-95

CZU: 94(478)

Malacenco Alexandru

Repere istorice şi culturale ale convieţuirii interetnice şi interconfesionale în Dobrogea – ţinut românesc

96-103

CZU: 94(498)

Ibram Nuredin

Misterele casei lui Șmakov

104-112

CZU: 94(478)

Colesnic Iurie

Oenologul Petru Ungurean, unul dintre fondatorii Academiei de Științe a RSSM

113-119

CZU: 663.2(478)(092)

Manolache Constantin, Malcoci Iulia, Xenofontov Ion

Istoria unui act (Declaraţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 28.02.1996)

120-124

CZU: 811.135.1(478)(091)

Hanganu Aurelia

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu

125-128

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Cimpoi Mihai

Viziunea lui Eugen Simion asupra statutului autorului în textul biografic

129-132

CZU: 821.135.1-94+929

Stanțieru Oxana

Modele de descriere a actelor de vorbire în lingvistica pragmatică

133-136

CZU: 811.135.1'37

Pătrunjel Alina

Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări

137-140

CZU: 37.018.43:004

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Balan Lilia

Denumirile oraşului Soroca și ale unor orașe nistrene în lumina surselor cartografice

141-150

CZU: [811.135.1'373.21:912.43+908](478)

Iaţiuc Vitalie

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabiei

151-153

CZU: [[528+912](091):94(478)

Dolghi Adrian, Felea Alina

Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic

154-162

CZU: 75.071.1(478)(092)

Cravcenco Vladimir

O doamnă între domni: protagonista unei colecții de 31 de cărți

163-164

CZU: 016:004(478)(092)+004(478)(092)(01)

Manolache Constantin, Xenofontov Ion

O tradiție europeană: heraldica teritorială districtuală

165-166

CZU: [929.6+929.9](478)

Şlapac Mariana

Școala teologică din Basarabia țaristă într-o lucrare fundamentală

167-169

CZU: [377:2+377.014.523](478)(091)

Dragnev Demir, Xenofontov Ion

O perspectivă bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească

170-170

CZU: 016:94(478)+94(478)(01)

Manolache Constantin, Xenofontov Ion

Rezistența anticomunistă în spațiul românesc

171-173

CZU: 328.123(498)

Malcoci Iulia

O redescoperire a sculpturii naționale

174-175

CZU: 730.03(478)"1940-2010"

Stăvilă Tudor