IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017" Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău
Chișinău, Moldova, 21 noiembrie 2017
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017 Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi
Responsabili de ediție: Cliveti G.
Locul publicării: CHIȘINĂU, 2017
Editura: Editura Lexon PRIM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 784
ISBN: 978-9975-139-54-0
CZU: 94(478+498)”1917/2017”(082)=135.1=133.1=131.1 C 34
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2017  76Centenar Sfatul Țării
Disponibil în IBN: 11 martie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (13)Istorie (73)Economie (5)Filosofie (4)Drept (1)Pedagogie (8)Studiul artelor, culturologie (13)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Sociologie (63)Ştiinţe politice (54)Administrare publică (1)