IBN
Închide
Frumosu (Darii) Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

  A doua viața a conacului Rîleacov din :Șoldanești
Frumosu (Darii) Elena
Arhiva Naţională a Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

  Aspecte privind metodologia atestării, confirmării și recunoașterii statutului privilegiat al unor categorii sociale autohtone din Basarabia (1812–1847)
Frumosu (Darii) Elena
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Unele considerații privitoare la clasificarea arhivistică a documentelor
Frumosu (Darii) Elena12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele considerațiuni referitoare la dobândirea statutului de dvorean basarabean în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Frumosu (Darii) Elena12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Dosarul cu opisele documentelor şi inventarul pe lăzi ce se predau comisiunii aliate, conform art. 12 din convenţia de armistiţiu” și importanța lui pentru studierea istoriei fondului „Colecția de acte medieval moldovenești” din ANRM
Frumosu (Darii) Elena
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Izvoare genealogice moldovenești, surse pentru cercetarea procesului de recunoaștere și încadrare a nobilimii basarabene în sistemul de stări al Rusiei țariste
Frumosu (Darii) Elena1 , Dragnev Demir2 , Purici Ştefan3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Institutul de Istorie
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul spițelor genealogice pentru confirmarea statutului social privilegiat în Basarabia, în primele decenii după anexare
Frumosu (Darii) Elena12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un dosar cu opisele colecției de acte medievale moldovenești predate comisiunii aliate conform convenției de armistițiu (1944)
Frumosu (Darii) Elena
Arhiva Naţională a Republicii Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Arbori genealogici, spiţe de neam şi de moşie  (sf. sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea): o categorie de documente nevalorificate din „colecţia de acte medievale moldoveneşti” a ANRM (Studiu arhivistic)
Frumosu (Darii) Elena
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Documentele vechi de familie, surse valoroase în studierea proceselor de încadrare a populației Basarabiei în sistemul social-economic al Imperiului Rus
Frumosu (Darii) Elena
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10