IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-13 22:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791417044263791933188
Volume56626893033
Total2135147973329412

Vizualizări   1097Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Anexarea Basarabiei la imperiul Rus: Abordări critice 3-5

CZU: 94(478)(063)

Duca Gheorghe
Basarabia – 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale 6-9

CZU: 94(478)(063)

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Tratatul de Pace Ruso-Turc de la Bucureşti (1812): Preliminarii şi finalitate 10-16

CZU: 94(478)(063)

Jarcuţchi Ivan
Războiul ruso-turc din 1806-1812 17-22

CZU: 94(478)(063)

Mischevca Vladimir
Basarabia – Periplu istoriografic 23-24

CZU: 94(478)(063)

Zub Alexandru
Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene 25-26

CZU: 821.135.1(478).09+94(478)(063)

Cimpoi Mihai
Politica Naţională a Imperiului Rus în Basarabia şi limba română 27-30

CZU: 94(478)(063)

Negru Gheorghe
Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia 31-38

CZU: [94+811.135.1](478)(063)

Ciobanu Anatol
Unirea Basarabiei cu România ca şansă a asimilării modernităţii europene 39-44

CZU: 94(478)(063)

Enciu Nicolae
Foametea postbelică în RSS Moldovenească. Politica de stat în condiţiile catastrofei 45-54

CZU: 94(478)(063)

Pasat Valeriu
Unele considerente privind istoria conflictului secesionist de la Nistru 55-62

CZU: 323(478)(091)+327(478+470)

Ţaranu Anatolie
Academia Română şi Basarabia 63-64

CZU: 94(478+498)(063)

Berindei Dan
Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor 65-67

CZU: 94(478)(063)

Eşanu Andrei
Ajustarea sistemului statistic la standardele Uniunii Europene 68-74

CZU: 311.3(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice 75-79

CZU: 001.89(478)

Canţer Valeriu, Minciună Vitalie
Centrul pentru finanţarea cercetării fundamentale şi aplicative 80-81

CZU: 001.89(478)

Grama Vasile
Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Republicii Moldova: Aspecte demografice şi economice 82-90

CZU: 331.556.4:338(478)

Stratan Alexandru, Savelieva Galina, Cotelnic Vera
Terorismul suicidal: Aspecte teoretice şi practice 95-97

CZU: 323.285

Marinuţă Vitalie
Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova” 98-108

CZU: 629.783(478)

Bostan Ion, Canţer Valeriu, Secrieru Nicolae, Bodean Ghenadie, Blajă Valeriu
Conferinţa Internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: Discuţii şi recomandări 109-113

CZU: 631.4(100)(063)

Boincean Boris, Dent David
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ecologiei 114-124

CZU: 574(498)(091)

Dediu Ion
Cercetări ecologice la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna 125-128

CZU: 504.064(478)

Zinicovscaia Inga
25 de ani ai sectorului de găgăuzologie 129-132

CZU: 39=(512.165)

Cimpoeş Liubovi, Nicoglo Diana
Simboluri heraldice academice noi (IV) 133-136

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Grigore Vieru, poetul dimineţii şi al bucuriei solare 137-141

CZU: 821.135.1-1(478).09

Boldeanu FlorentinaNarcisa
Ion Druţă, poetul sau semnificaţia baladelor lui creştine 142-148

CZU: 821.135.1(478).09

Dolgan Mihail
Victor Teleucă - Scriitor de vază al generaţiei şaizeciste 149-153

CZU: 821.135.1(478).09

Ciocanu Ion
Nicolae Coţofan – Un creator al sintezelor în arta ceramicii contemporane 154-156

CZU: 738(478)(092)

Braga Tudor
Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei 157-159

CZU: 908(478-22)

Dragnev Demir
Izvoare ale înţelepciunii populare 160-161

CZU: 398.21(=19)

Procop Svetlana, Zaicovschi Tatiana
Centenarul Calităţii la 100 de ani 162-163

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Ursu Andrei, Andrieş Serafim