IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593780277901949204
Volume57683133807
Total2164166209331597

Vizualizări   1508Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe cunoaştere 3-4

CZU: 001.89

Duca Gheorghe
Racordarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice la standardele europene 5-7

CZU: 001.891(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Modernizarea Sistemului Naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării 8-14

CZU: [001.818+001.891](478)

Canţer Valeriu, Minciună Vitalie, Toma Simion
Modalităţi de estimare a activităţii ştiinţifice 15-18

CZU: [001.818+001.891](478)

Marina Vasile
Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare 19-25

CZU: 001.891(478)

Hârbu Eduard, Cernei Ghenadie
Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performanţelor ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării 26-28

CZU: 001.891+001.895(478)

Rotaru Anatol
Problemele geneticii umane dezbătute la Chişinău. Interviu cu Patrik Kolar, director al Unităţii Genomica şi Biologia Sistemelor a Comisiei Europene 29-30

CZU: 001.891:575(100)(063)

Cucereanu Viorica
Moldova – Dubna la 45 ani de colaborare 31-32

CZU: 001.891:53

Gudima Constantin
Centrul Proiecte Internaţionale 33-33

CZU: 001.89

Romanciuc Lidia
Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova 34-37

CZU: 001.895:338(478)

Belostecinic Grigore
Criza economică-financiară mondială şi consecinţele ei în Republica Moldova 38-40

CZU: 338.124.4(100+478)

Ciobanu Sergiu
Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii deschise 41-47

CZU: 340.12+342.4+321.7

Guceac Ion
Teatrul şi credinţa 48-52

CZU: 792.03

Ungureanu Ion
1359, an de cotitură în formarea statului moldovenesc independent 53-53

CZU: 94(478)(063)

Jarcuţchi Ivan
Formarea statului medieval Ţara Moldovei: contribuţii istoriografice 54-57

CZU: 94(498.3)+94(478)

Dragnev Demir
Cetăţile Moldovei în secolele XVII-XVIII 58-61

CZU: 94:728.82(478)"XVI-XVII"

Şlapac Mariana
Conştiinţă istorică, identitate de stat şi identitate etnoculturală în Republica Moldova. Reînnodarea firului istoriei şi păşirea în modernitate 62-65

CZU: 930.1/.2(478)

Cojocaru Gheorghe
Medicina alternativă – integrarea cu medicina ştiinţifică 66-70

CZU: 615.1/.2+615.8/.89

Lacusta Victor
Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova 71-76

CZU: 634.1(478)

Donica Ilie, Donică Andrei
Plantele leguminoase – Actualitate şi viitor 77-79

CZU: 635.1/.8(478)

Celac Valentin
Direcţii importante de investigaţii în sectorul Viti-Vinicol 80-81

CZU: [634.8+663.2](478)

Găină Boris
Tomatele uscate! Da sau nu? 82-84

CZU: 664.844:635.64

Şleagun Galina
Ultimul mamut. Adevărul ştiinţific despre recenta descoperire paleontologică din Valea Morilor 85-87

CZU: 902/904:569.1(478-21)

David Anatolie, Obadă Teodor
Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă 88-91

CZU: 81'367+81'37

Ciobanu Anatol
Revelaţii etico-estetice în creaţia sturdziană 92-97

CZU: 17(478)(092)

Troianowski Lidia
Sintagma Povara Bunătăţii Noastre ca titlu de roman şi emblemă a întregii creaţii druţiene 98-103

CZU: 821.135.1(478).09

Corbu Haralambie
Observaţii privind cultura populară a românilor de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului 104-112

CZU: 39(478=135.1)

Băieşu Nicolae
Genul Liturghiei şi realizarea lui în creaţia compozitorilor Moldoveni 113-116

CZU: [783.2+78.071.1](478)

Balaban Larisa
Maestrul Glebus Sainciuc şi dimensiunea creaţiei 117-118

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor
Jubilee: Un cercetător tenace al culturilor agricole. Dr. hab. Valentin Celac la 70 de ani 121-122

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Barbacar Nicolae
Jubilee: Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină. Acad. Gheorghe Ghidirim la 70 de ani 123-125

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Un untelectual distins Dr. hab. Alexandru Dîrul la 80 de ani 125-126

CZU: 811.135.1(478)(092)

Bărbuţă Ion, Constantinovici Elena
Jubilee: O viaţă dedicată ştiinţei. Acad. Alexandru Roşca la 75 de ani 127-127

CZU: 1(478)(092)

Ţvircun Victor, Varzari Pantelimon
Jubilee: Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi. Acad. Gheorghe Paladi la 80 de ani 128-130

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Jubilee: Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice. Membru corespondent Anatol Ciobanu la 75 de ani 130-131

CZU: 811.135.1(478)(092)

Pavel Vasile
Jubilee: Savant şi scriitor. Acad. Constantin Popovici la 85 ani 132-133

CZU: 82.09(478)(092)

Stepanov Veaceslav
Jubilee: Ctitorul medicinei veterinare. Membru corespondent Eugen Zgardan la 80 de ani 133-134

CZU: 619:614.23(478)(092)

Furdui Teodor, Găină Boris, Cimpoieş Gheorghe, Tudorache Gheorghe
Un savant sobru şi cu sacrificiu de sine. Acad. Tatiana Constantinov la 70 de ani 135-136

CZU: 91(478)(092)

Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Ciochină Valentina, Chirilov Alexandru
Savant de vază, ilustru pedagog. Acad. Alexei Simaşchevici la 80 de ani 137-138

CZU: 53(478)(092)

Andrieş Andrei, Culiuc Leonid, Nedeoglo Dumitru, Şerban Dormidont
Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială. Acad. Ion Bostan la 60 de ani 138-140

CZU: 62(478)(092)

Tighineanu Ion
In memoriam: Membru corespondent al A.Ş.M. Eugeniu Hrişcev (6.02.1942 – 29.03.2009) 141-141

CZU: 33(478)(092)

Duca Gheorghe
Membru corespondent al A.Ş.M. Gheorghe Cozub (30.08.1937-17.04.2009) 142-142

CZU: 663.2(478)(092)

Duca Gheorghe