IBN
Închide
Pavel Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Graiul românesc de la est de Prut în atenția dialectologilor
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Arhiva dialectologică: scurt istoric
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primary images in the word creation process: Variety and similitude
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii si Cercetari Lingvistice
Nr. 1(71) / 2020 / ISSN 0039-405X
Disponibil online 31 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive
Pavel Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria limbii române, vol. I. Coordonatori: acad. Marius SALA, Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU. Bucureşti, Univers Enciclopedic GOLD, 2018, 902 p.
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur La Terminologie Ornithologique (À Reference À La Motivation Des Signes Glothiques)
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Fonetica si Dialectologie
Nr. 37 / 2018 / ISSN 0071-6855
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Curs de lingvistică generală de Ferdinand de Saussure
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia semnelor glotice: denumiri de plante
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Anatol Eremia. Studii de sociolingvistică şi onomastică.
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvistică
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un drum lung spre tainele limbii. Doctorul habilitat în filologie Marcu Gabinschi la 85 de ani
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte onomasiologice ale cercetării motivaţiei în cartografia lingvistică şi dialectologie
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc de la est de Prut: retrospective şi orientări în cercetarea dialectologică
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Raporturi motivaţionale între cuvinte
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile geografiei lingvistice cu etimologia şi statistica
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46