IBN
Închide
INTAS 2004-79-6928 Supporting the International Development of the NIS Agricultural SectorArticole în reviste din RM - 478.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 319

Activitatea antimicrobiană faţă de Bacillus cereus al compusului coordinativ [(2-carbamotioilhidrazon) propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid)cupru
Lozan-Tîrşu Carolina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(9) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualităţi în evaluarea gradului de discernământ psihic
Furtună Victor1 , Pavlov Iurie1 , Cazacu Vasilii2 , Savciuc Valeriu3
1 Spitalul Clinic de Psihiatrie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Medicină Legală, Chișinău
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 29 November, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aderarea României la Uniunea Europeană
Solomon Constantin , Cristinel Gheorghe-Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-42. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afectare tegumentară severă în context medicamentos
Botnaru Victor , Brocovschii Victoria , Beţiu Mircea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(9) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Burlacu: est-etica generaţiei „ochiului al treilea” (Schiţă de portret)
Roşca Timofei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza metodelor existente de evaluare a vulnerabilității seismice
Troian Sergiu
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza QoS a Sistemelor Ad-hoc cu Dispozitive de Calcul Orientate pe Servicii prin Reţele Petri Fuzzy
Guţuleac Emilian , Zaporojan Sergiu , Ţurcanu Iurie , Gîrleanu Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(62) / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza retrospectivă a pacienţilor cu flegmoane ale planșeului bucal
Levco Simion , Şcerbatiuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stării și renovării bazei resurselor minerale utile ale Republicii Moldova pe parcursul anilor 1991-2014
Beţ Alina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 26 November, 2016. Descarcări-119. Vizualizări-1829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angela Ciuntu. Sindromul nefrotic la copii. Aspecte clinicoparaclinice și tratament
Bernic Jana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(8) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-corruption declaration: comparative legal analysis of Ukraine and the CIS countries
Starodub Dmytro
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(299) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anul 2016 – Anul Global Împotriva Durerii Articulare
Belîi Adrian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(9) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architecture of the ground stations – satellites communication network
Bostan Ion1 , Piso Ioan-Marius2 , Bostan Viorel1 , Badea Alexandru2 , Secrieru Nicolae1 , Trusculescu Marius2 , Candraman Sergiu1 , Margarint Andrei1
1 Technical University of Moldova,
2 Agenţia Spaţială Română (ROSA)
Meridian Ingineresc
Nr. 2(61) / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art Nouveau-ul provincial din Basarabia
Carpov Aurelia , Tronciu Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(62) / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte etiologice și patogenetice în disfuncția temporomandibulară: sinteză de literatură
Nistor Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(8) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind cultura organizațională în cadrul administrației publice
Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-48. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice și evolutive ale conceptului securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-111. Vizualizări-1428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind multidimensionalitatea conceptu-lui de securitate
Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociale ale vulnerabilităţii familiilor monoparentale. Cazul judeţului Arad
Iovan Marţian , Oprea Maria
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-71. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorii migranţi: cazul Republicii Moldova
Ciocanu Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 478