IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-13 13:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)48
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (4 din 4)151
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)147
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole25735962035611887
Volume68417921993
Total26416379957604

Vizualizări   624Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Mihail GRECU şi sinteza ideilor moderne

1-1
Grecu Mihail

Nebiruit martor peste vremi potrivnice şi graniţe arbitrare

9-11
Bantoş Alexandru

O revistă a tuturor românilor

12-12
Sala Marius

Un drapel pe o redută...

13-13
Dabija Nicolae

O publicaţie necesară şcolii

14-14
Şleahtiţchi Mihail

Emblemă a românismului şi a ideilor culturale

15-16
Suceveanu Arcadie

Vigoare şi tenacitate

17-17
Munteanu Eugen

Liantul indispensabil al românilor

17-18
Zegrea Ilie Tudor

Descinderi spre tipare, deschideri spre universal

18-19
Hadârcă Ion

Pe baricade de două decenii

20-21
Strâmbeanu Andrei

Sub semnul dreptăţii istorice

21-21

Mobilul comunicării verbale şi imagistice

22-22
Jalbă Ghenadie

O fortăreaţă paşnică

23-23
Mănucă Dan

Împreună pe urmele adevărului

24-25

Valoarea esenţială a naţiunii

25-26
Ciocanu Gheorghe

La un examen de rezistenţă şi maturitate

26-27
Guzun Mihail

Adevărul nostru neclintit

28-28
Lupaşcu Tudor

Oastea cu puteri nevăzute

27-28
Chicuş Nicolae

Două decenii în apărarea demnităţii naţionale

29-30
Petrencu Anatol

Faţa şi oglinda fiinţei naţionale

30-32
Rău Alexei

Ion Dumeniuk. Note biobibliografice

33-34

Ucraineanul Ion Dumeniuk – apărător ardent al Limbii Române

35-40
Zagaevschi Vladimir

Identitatea limbii şi a poporului nostru

41-42
Coşeriu Eugeniu

Credinţă, sacrificiu şi destin

43-47
Coşeriu Eugeniu

De la „Dacia literară” la „Limba Română”

48-52
Istrate Gavril

Răzvrătirea limbii române

53-54
Vieru Grigore

20 de ani de luptă şi rezistenţă

55-68
Mătcaş Nicolae

„Limba Română” şi statutul limbii naţionale în Republica Moldova

69-72
Chivu Gheorghe

Cuptorul lui Heraclit

73-78
Codreanu Theodor

Limba română – crezul unei reviste a conştiinţei naţionale

79-82
Cimpoeşu Dorin

La o aniversară

83-86
Dumistrăcel Stelian

Revărsarea unei mari iubiri

87-89
Şchiopu Constantin

Probleme de onomastică reflectate în revista „Limba Română”

90-97
Cosniceanu Maria

Identitatea etnolingvistică românească în viziunea acad. Nicolae Corlăteanu. Opinii şi atitudini reflectate în revista „Limba Română”

98-104
Eremia Anatol

Literatura în contextul cunoaşterii limbii

105-108
Ciocanu Ion

Dialog în eternitate

109-111
Balmuş Dorina

De la condiţiile supravieţuirii la tentaţia concurenţei

112-115
Caraman Viorica-Ela

După douăzeci de ani

116-118
Rachieru Adrian Dinu

Avantajele promovării limbii

119-121
Felecan Oliviu

Rateurile noastre istorice derivă din problema lingvistică

122-123
Saharneanu Valeriu

Misiunea istorică şi divină a Limbii Române

124-125
Buzu Teodor

Rampă de lansare a tinerelor talente

126-127
Grebenşcicov Victor

Tărâmul apostolic al Limbii Române

128-129
Anton Ion

Proba demnităţii şi a dăruirii neafişate

130-132
Marulea Alexei

O punte de legătură dintre intelectuali

132-133
Corniciuc Sabina

Sobrietate, diversitate şi consecvenţă

134-136
Codreanu Lina

Refugiul în patria spirituală a unui intelectual

137-138
Butuc Petru

„Limba Română” şi şcoala

139-142
Ţâmbalari Gheorghe

Pro Didactica – prestigiu şi calitate

143-144
Armaşu-Canţîr Ludmila

Întrunire festivă a comunităţii academice

145-145

Academia Română la 145 ani. Starea Academiei. Expunere prezentată în Adunarea Generală Festivă din 4 aprilie 2011

146-160
Haiduc Ionel

Dicţionarul Tezaur al Limbii Române

161-162
Sala Marius

Am fondat o editură pentru a-l publica legal pe Coşeriu

163-179
Bojoga Eugenia, Narr Gunter

Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu)

180-190
Munteanu Cristinel

Antroponimul ca semn lingvistic

191-197
Condrea Iraida

Cuvinte-cheie în discursul politic actual (studiu de caz)

198-206
Verdeş Tatiana

Între romantism şi simbolism: Noaptea de decemvrie

207-212
Mănucă Dan

Poezia, precum banda lui Möbius...

213-218
Diaconu Mircea

Zahei orbul sau între lumină şi întuneric

219-232
Redinciuc Nicoleta

Poezii. Linia din palmă; Noul iconar; Anul Dragonului roşu; Fantoma mâinii ce ne-a tras la sorţi; Variaţii pe tema poeziei cu ochi albaştri; Zeu incaş în Montmartre; După-amiază  arhaică; Pahare vărsate peste faţa de masă

233-243
Suceveanu Maria

Repere biobibliografice

244-244

Referinţe istorico-literare

245-246

Creangă astăzi

247-250
Bantoş Ana

Daiana FELECAN, Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie şi construcţie

251-256
Munteanu Siserman Mihaela

Mihai Vinereanu, Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică

257-264
Rusnac George

Literatura română din Basarabia postbelică în contextul deschiderii spre universalism

265-270

O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă (II)

271-276
Munteanu Eugen

Gheorghe Dodiţă, îndrumător în calea sinelui către sine

277-277

Manualul-crestomaţie Literatura română veche de Gh. Dodiţă – o bibliotecă substanţială a literaturii medievale

278-281
Cazacu Adriana

Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa

282-283
Viziru Andrei

Doi ani fără Poştalionul din vis, Paul Miron

284-285
Sârbu Antonina

Pseudodiarium basarabean

286-294
Miron Paul

Formarea cititorului prin lecturi paralele

295-299
Şchiopu Constantin

Limba română în şcolile din regiunile Cernăuţi şi Odesa

300-305
Pavel Vasile

Patologia incomunicării postmoderne şi terapia prin cuvânt

306-308
Rusu Mina-Maria

Gramaticalizarea, etapa decisivă în procesul istoric de unificare a românei literare

309-314
Butuc Petru

Talent magnific, spirit combativ

315-317
Grecu-Peicev Tamara

Vocaţia pictorului Mihail Grecu

317-318
Prut Constantin

El ne-a adus bucuria

318-318
Vodă Gheorghe

Jurnal (Fragmente)

319-326
Grecu Mihail

Anatol Codru: poeticul realităţii sau realitatea poeticului

327-334
Olărescu Dumitru

Poezia veselă

335-344
Ciobanu Mircea

Un poet martirizat

345-348
Alexeev Loghin

Comemorarea eroilor şi martirilor români în exil

349-355
Brad Georgiana

Români moldoveni din talpă suntem. Giurgiuleşti şi Anadol – două sate înnemurite

356-360
Mocanu Maria

Lecţiile independenţei Republicii Moldova – tranziţia de la totalitarism la democraţie

361-372
Musteaţă Sergiu

Cenzura sovietică din R.S.S. Moldovenească în anii ’70 ai secolului al XX-lea

373-384
Varta Ion