IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1958
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-01 07:58
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 3)40
  2021  (3 din 3)40
  2020  (3 din 3)51
  2019  (3 din 3)53
  2018  (3 din 3)53
  2017  (3 din 3)45
  2016  (3 din 3)45
  2015  (3 din 3)50
  2014  (3 din 3)56
  2013  (3 din 3)63
  2012  (3 din 3)80
  2011  (3 din 3)66
  2010  (3 din 3)64
  2009  (3 din 3)67
  2008  (3 din 3)65
imagine

pISSN: 1857-4300
eISSN: 2587-3717
Philologia
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2011.01.01-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole83857692710200358105
Volume45465953181
Total88362352213381

Vizualizări   1285Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Academicianul Mihai Cimpoi la 70 de ani3-3
Mihai Cimpoi şi măsura de laudă a criticii 4-7
Ţurcanu Andrei
Critica lui Mihai Cimpoi şi modelele ei 8-24
Grati Aliona
Mihai Cimpoi şi generaţia poetică optzecistă 25-30
Chiperi Grigore
Mihai Cimpoi: dimensiunea axiologică a exegezei 31-36
Roşca Timofei
Grigore Vieru, poetul arhetipurilor în viziunea lui Mihai Cimpoi 37-44
Boldeanu FlorentinaNarcisa
Paul Goma şi holocaustul roşu45-47
Burlacu Alexandru
Dragostea ca antidot al violenţei totalitare48-52
Mititelu Oxana
Necunoscutul Alexe Mateevici53-57
Papuc Mihail
Elena Niculiţă-Voronca într-o autobiografie (150 de ani de la naştere) 58-63
Datcu Iordan
Subiectul vorbirii64-80
Gavrilov Anatolie
Despre imaginar şi tipurile lui81-85
Gîrlea Olesea
Relaţii dintre popoare în folclorul comic românesc 86-90
Cirimpei Victor
Două texte populare inedite despre războiul de la Nistru. 91-93
Buruiană Ion
Metafora nuntă-moarte şi semnificaţiile ei în poezia populară. 94-100
Butnaru Tatiana
Etape ale evoluţiei folclorului de nuntă la românii basarabeni 101-105
Gaivas Octavian
Formarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi) 106-113
Răileanu Viorica
Arealul onomastic Sângerei. numele de familie: originea, structura derivaţională, semnificaţia (I) 114-125
Eremia Anatol
Iarăşi „supinul” – abordare nouă şi deficienţe vechi 126-132
Gabinschi Marc
Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic 133-146
Spînu Stela
Aspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale româneşti) 147-154
Popovschi Liliana
Stilistica sistemului lexical al limbii române 155-158
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române159-166
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Evoluţii semantice ale termenilor militari 167-171
Negru Valentina
Recenzii. Dicţionarul graiurilor dacoromâne sudice de Ion Ionică, Maria Marin, Anca Marinescu, Iulia Mărgărit, Teofil Teaha 172-173
Pavel Vasile
Recenzie. Viorica Răileanu. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională. 174-175
Burci Iustina
Recenzii. Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel. Graiuri româneşti de la est de Nistru. Texte dialectale şi glosar 176-178
Spînu Stela
Omagieri. O viaţă consacrată lexicografiei (Anton Borş – octogenar) 179-180
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia