Arhiva dialectologică: scurt istoric
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
547 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 17:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'282 (19)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1424)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Arhiva dialectologică: scurt istoric. In: Philologia, 2020, nr. 1-2(307-308), pp. 78-82. ISSN 1857-4300. DOI: 10.5281/zenodo.3779979
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Arhiva dialectologică: scurt istoric

Dialectological archive: brief history

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3779979
CZU: 811.135.1'282

Pag. 78-82

Pavel Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 8 iulie 2020


Rezumat

The dialectological archive of the Academy of Sciences of Moldova has a history of six decades. This archive reflects the scientific interest of dialectologists in researching the Romanian dialects spoken in the east of the Prut. Based on field dialectological research, eight volumes of linguistic atlas have been developed. Also, about 3000 ethno and sociotexts are recorded on magnetic tapes. Notebooks with answers received from informants and magnetic tapes (floppy disks) are the main sets of materials of the dialectological archive.

Arhiva dialectologică de la Academia de Ştiinţe a Moldovei are o istorie de șase decenii. Această arhivă reflectă interesul științific al dialectologilor pentru cercetarea graiurilor românești vorbite la est de Prut. În baza cercetărilor dialectologice de teren, au fost elaborate opt volume de atlas lingvistic. De asemenea, sunt înregistrate pe benzi magnetice circa 3000 de etno- și sociotexte. Caietele cu răspunsurile primite de la informatori și benzile magnetice (dischetele) reprezintă principalele seturi de materiale ale arhivei dialectologice.

Cuvinte-cheie
archive, dialectal survey, Atlas, speech, dialectal texts,

arhivă, anchetă dialectală, atlas, grai, texte dialectale