Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
339 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-08 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'1 (54)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1047)
SM ISO690:2012
PAVEL, Vasile. Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive. In: Revistă de știinţe socioumane . 2018, nr. 3(40), pp. 8-12. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive

Primary images in the word creation process: motivational-cognitive landmarks


CZU: 811.135.1'1
Pag. 8-12

Pavel Vasile
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2019


Rezumat

În acest articol autorul ia în discuție unitatea limbii române în raport cu varietăţile ei diatopice, diastratice şi diafazice, nominația și rolul motivării în acest proces. Ca proces de desemnare a lucrurilor, mecanismul nominaţiei este unul şi acelaşi pentru toate idiomurile, dar preferinţele şi posibilităţile de realizare a procesului nominaţiei, raportul numeric al tipurilor de denumiri, manifestarea legităţilor generale şi particulare ale nominaţiei depind de structura limbii.

In the present article the author investigates the unity of the Romanian language in relation to its diatopic, diastratic and diaphasic varieties, the nomination and the role of motivation in this process. As a process of designating things, the nomination mechanism is the same for all idioms, but the preferences and possibilities of achieving the nomination process, the numerical rapport of the types of denominations, the manifestation of the general and particular laws of the nomination depend on the structure of the language.

Cuvinte-cheie
nominație, motivaţie, formă internă, varietate diatopică, diastratică şi diafazică a limbii,

nomination, motivation, inner form, diatopic, diastratic and diaphasic varieties of the language