IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(361) pentru cuvîntul-cheie "motivation"

Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice

Malai Anastasia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-99. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică

Olednic Tatiana
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efficient relationship as a definitional element for the maintenance of the positive affective climate and the motivation of the students, in the context of the training process

Zagaievschi Corina
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технология формирования и внедрения системы мотивации персонала

Cara Maria, Musca Snejana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивация и стимулирование труда работников в сфере научно-исследовательской деятельности в Республике Молдова

Musca Snejana
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia barierelor lingvistice în predarea-învăţarea limbii engleze

Nița Mariana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые вопросы мотивации лиц с ожирением к мероприятиям физической реабилитации

Sadîcova S., Crîlova S., Murzagalin T.
Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) УралГУФК
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационные технологии как средства оздоровления населения Украины

Crivcicova Elena
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor la orele de chimie

Bostan Diana1, Melentiev Eugenia1, Pernai Alexandra2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța lecturilor în formarea personalității viitorilor kinetoterapeuți

Medvețchi Eliza, Luca Aliona
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activității experimentale la chimie asupra orientării profesionale a elevilor

Lozinschi Iulia, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Языковая игра как средство порождения мотивации в процессе обучения русскому языку

Uzbekov Timur
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factori și modalități de asigurare a motivației pentru învățare

Mogonea Florentina, Mogonea Florentin-Remus
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде

Rozboudova Lenka, Mikolasova Zuzana
Карлов университет, Прага
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение элементов визуального программирования как средство мотивации изучения информатики

Stepanov Zahar
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

Placinta Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor ecologice – imperativ al timpului
Calmuţchi Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 361