IBN
Închide
Melentiev Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 4

Metode non-standarde de rezolvare a problemelor de chimie la modulul „Soluții”
Frunză Natalia , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor la orele de chimie
Bostan Diana1 , Melentiev Eugenia1 , Pernai Alexandra2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Andrei Vartic, Ialoveni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul procesului de epurare al apelor uzate cu aplicarea metodelor fizico-chimice de analiză
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological aspects of wastewater reception and treatment
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Tiraspol State University (TSU)
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Aplicarea metodelor interactive de predare, învățare și evaluare online la Chimie
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Cerbușca Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica modificărilor nutrienților în procesul de epurare a apelor uzate
Beiu Marina , Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytochemical study of biological active substances in the component of seed and flaxseed oil Linum usitatissimum L
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Codreanu Sergiu , Pitușcan Alina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea indicilor fizicochimici de calitate a uleiului de in și studiul modificării oxidative la procesarea termică a uleiului
Pitușcan Alina , Melentiev Eugenia , Arsene Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea rezultatelor experimentale prin aplicarea metodelor matematice la rezolvarea problemelor de chimie
Lambarski Angelia1 , Melentiev Eugenia2
1 Gimnaziul Trinca, or. Edineț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Stațiuc Iulia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование свойств некоторых анаболических стероидов и их влияния на организм человека
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Тергуца Екатерина
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Abordarea diferitor metode matematice la rezolvarea problemelor în chimie
Lambarski Angelia1 , Melentiev Eugenia2
1 Gimnaziul Trinca, or. Edineț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea capacităţii antioxidante a substanţelor biologic active în vinurile din struguri
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Lefter Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea fitochimică a substanţelor biologic active din strugurii Vitis vinifera
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Pitușcan Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea spectrofotometrică a unor compuşi polifenolici din florile de gălbenele, Calendula officinalis
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Lupuleac Dinu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea unor indici de calitate a uleiurilor vegetale alimentare
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Popa Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea calității uleiului extras din semințe de struguri cu aplicare în cosmetică
Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Pitușcan Doina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Abordarea creativă în rezolvarea problemelor neordinare la chimie
Nemciuc Gheorghe1 , Melentiev Eugenia2
1 Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” com. Ciobalaccia, r-ul Cantemir,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea fitochimică a unor substanţe biologic active din mugurii şi frunzele arborelui de mesteacăn
Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Spancioc Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Epurarea apelor poluate cu ajutorul algelor clorofite
Leșco Anastasia1 , Trofim Alina2 , Melentiev Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36