IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii",
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016
Cuvinte-cheie (252): teaching (2), origin (2), values (2)
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Print-Caro
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-71-790-8
CZU: 37.016.046:81’276.6(082)=135.1=111=112.2 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2016  52
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (42)Pedagogie (29)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (2)