IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Moldova
ROREU Research participant IDGoogleScholarWikiDataORCIDORCIDISNIGRIDWikipediaGoogleScholarGoogleScholarCrossRef (DOI)
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice10294
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice126/4889924/3673
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 23958
12144 publicatii cu CZU (50.7%)
3536 publicatii cu DOI (14.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1841 ORCID (27.9%),
732 Google Scholar ID (11.1%),
698 Scopus Author ID (10.6%)
Brevete Tabel(231)
H-index autori
Proiecte Tabel(197)
Monografii Tabel(52)
Contribuții în monografii Tabel(126)
Lista publicaţiilor - 23992. Descărcări - 495181. Vizualizări - 19281406.
Articole în reviste din RM - 9508. Publicaţii la conferinţe din RM - 12552. Publicaţii peste hotare - 1898.
Publicații în H-index RM, Scopus - (17).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 17
 • 1.2.Contribuții în monografii - 47
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 13
 • 2.2.Contribuții în monografii - 71
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 88
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 35
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3013
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3218
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2014
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1019
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 495
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 741
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 437
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1009
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 659
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7172
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3663
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 44
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.1.Publicații la manifestări științifice indexate în WoS - 1
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 136
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 572
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.1. Teze și rezumate ale tezelor de doctor în științe
 • 7.1.1.Teze de doctor în științe - 1
 • 7.1.2.Rezumate ale tezelor de doctor în științe - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 6
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 2
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 3

2024 - 416

„Eu doar am învățat să las cuvintele să se așeze în liniște în locul ce și-l doresc”
Guzun Igor , Necula Constantin
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Republica Moldova - stat neutru”
Negru Boris , Negru Alina
Tribuna Constituțională
Nr. 2 / 2024 / ISSN - / ISSNe 2953-7045
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Идентичность» в дискурсивной практике современных общественно-политических движений
Гончарова Ксения
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 23 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A comparative study of maximum matching algorithms
Esanu Mihai , Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(35) / 2024 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Formal Intelligent Metric System for Measuring Cyber Security Maturity
Buzdugan Aurelian , Căpăţână Gheorghe
Smart Innovation, Systems and Technologies
Vol. 367. 2024. Berlin. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. 249-258.
Disponibil online 2 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări internaţionale de combatere inegalităţilor de gen în contextul multiplelor crize recente, cu efect de ameliorare a impactului asupra familiei
Rudic Olga
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. Stratum Plus. 139-152.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în studiul stresului hidric la plante
Duca Maria , Clapco Steliana , Mutu (Calmîş) Ana , Martea Rodica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2024 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 5 July, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abuzul sexual asupra copilului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cazacu Doina , Brajnicova Ludmila
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(19) / 2024 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea curriculară pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale (C.E.S) şi schimbările de perspectivă generate de fenomenul globalizării
Cheia Florin
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. Stratum Plus. 59-69.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea curriculară pentru integrarea copiilor cu cerințe educative speciale: concept și metode
Cheia Florin , Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-17. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea metodei de determinare a vitaminei B2 în soluții apoase
Blonschi Vladislav , Cisteacov Maxim , Gladchi Viorica
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 94-95.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrian Păunescu – un poet la limita dintre libertate și constrângere
Moldovan Daniela
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 224-225.
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura conservativă: aspecte pedoregenerative
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Moşoi Iurie , Plăcintă Nina , Jigău Cristian
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 267-271.
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agripina Craciun – ministru al învățământului RSS Moldovenești
Rotaru Liliana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 259-260.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfabetizarea culturală, premisă în formarea competenței interculturale la viitoarele cadre didactice
Dicusară Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfabetizarea vizuală. studiu de caz: www.abcvizual.md
Tugarev Laura
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2. 2024. Chişinău. Editura USM. 95-99.
Disponibil online 28 April, 2024. Descarcări-17. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfabetizzazione digitale e cultura della sicu-rezza cibernetica
Tacu Mariana
Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe
Ediţia 2. 2024. Chişinău. Editura USM. 100-105.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative ale parlamentarismului în Republica Moldova. aspecte de ordin teoretic și practic
Cuciurca Doina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 21 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințările actuale globale ale securității cibernetice a băncilor
Caprian Iurie , Țîrlea Mariana Rodica
Univers strategic
Nr. 1(57) / 2024 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 2 April, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de drept penal a infracțiunilor de fabricare, punere în circulație și utilizare a timbrelor de accize false
Stati Vitalie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 21 June, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23992