IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Moldova
ROREU Research participant IDGRIDGoogleScholarWikipediaORCIDISNIORCIDGoogleScholarWikiDataGoogleScholarCrossRef (DOI)
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice10232
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice118/4668700/2979
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 20254
9940 publicatii cu CZU (49.1%)
2062 publicatii cu DOI (10.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1434 ORCID (24.3%),
604 Google Scholar ID (10.3%),
410 Scopus Author ID (7%)
Brevete Tabel(212)
H-index autori
Proiecte Tabel(140)
Monografii Tabel(30)
Contribuții în monografii Tabel(71)
Lista publicaţiilor - 20254. Descărcări - 351606. Vizualizări - 12829029.
Articole în reviste din RM - 8851. Publicaţii la conferinţe din RM - 10582. Publicaţii peste hotare - 821.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 9
 • 1.2.Contribuții în monografii - 47
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 8
 • 2.2.Contribuții în monografii - 24
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 80
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 32
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2540
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3209
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2011
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 909
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 139
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 292
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 120
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1167
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 35
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9387
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.1.Publicații la manifestări științifice indexate în WoS - 1
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 42
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 364
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.1. Teze și rezumate ale tezelor de doctor în științe
 • 7.1.1.Teze de doctor în științe - 1
 • 7.1.2.Rezumate ale tezelor de doctor în științe - 1

2023 - 227

Propaganda politică în regimurile totalitare
Olteanu Viorica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 243-251.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dat” și „construit” în drept
Antoci Arina
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 53-53.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbogățirea ilicită, controverse și perspective în dreptul penal al Republicii Moldova și spațiul european
Vîrlan Petru
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 168-169.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new concept regarding the selection of sewerage systems and natural treatment of municipal wastewaters
Covaliov Victor , Ungureanu Dumitru , Duca Gheorghe , Covaliova Olga , Romanciuc Lidia
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind violența în contextul identificării violenței în familie
Gherasimenco Violeta
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 673-677.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări juridice contemporane privind prevenirea și combaterea fenomenului de obținere frauduloasă și delapidare a fondurilor externe
Porubin Roman
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 65-70.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acidul rozmarinic: extracție, bioactivitate și apliații practice
Bîrca Natalia , Bîrca Natalia , Cotelea Tamara , Barbă Alic , Barbă Alic
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 181-182.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Act de demnitate şi unitate naţională
Petrencu Anatol
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activation of attraction processes of investments into national economy through capital market
Sava Lilia , Tirşu Valentina , Cristișor Daniel
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 276-279.
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activation of attraction processes of investments into national economy through capital market
Sava Lilia , Tirşu Valentina , Cristișor Daniel
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, R. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 102-102.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea specială de investigații și procesul penal: aspecte comune și delimitări
Dolea Igor
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea specială de investigații și procesul penal: aspecte comune și delimitări
Cuşnir Valerii
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aesthetics of specialized communication in the context of COVID-19 pandemic
David Ala
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 85-85.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alcoolismul ca pattern în mecanismul infracțiunilor de mare violență
Samoilenco Victoria
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 720-727.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoflora planctonică vernală a bazinului râului Răut din cadrul urboecosistemului Bălți
Grabco Nadejda , Certan Corina , Bulimaga Constantin , Prodan Petru
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. CEP USM. 164-168.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza domeniilor privind completarea şi păstrarea fondurilor arhivistice ale Direcţiei Generale Arhiva Naţională
Bostan Iurie
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 61-62.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza practicii de aplicare a legislației privind compensarea cheltuielilor judiciare pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat de către Curtea de Apel Comrat și instanțele de judecată din circumscripția acesteia
Levandovschii Nicolai , Suhov Vadim
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 596-600.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației privind răspunderea penală pentru vвnatul ilegal оn știința dreptului penal al Republicii Moldova
Boldescu Anastasia
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 631-636.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employment in the 21st century – the digital turning point
Mashal Lama
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apa – sursa vieții și sănătății omului
Deleu Inga , Delipovici Irina
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. CEP USM. 52-56.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20254