IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(91) pentru cuvîntul-cheie "motivaţie"

Specificul creativităţii din perspectivă didactică

Yildiz Ahmet
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică

Olednic Tatiana
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sugestii de evaluare a competențelor

Vascan Teodora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare la elevii de vârstă şcolară mică

Mîsliţchi Valentina, Ţurcanu Rita
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul motivaţiei în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale

Globa Angela, Spînu Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul învăţării prin cercetare în educarea elevilor capabili de performanţe înalte la chimie
Godoroja Rita
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte semasiologice şi onomasiologice ale polisemiei

Pahomi Tamara, Popovschi Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Languages in the Integrating World

Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul sferei motivaţionale a persoanelor ce suferă de alcoolism cronic (aspectul gender)
Şapovalova Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(36) / 2009 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovatia pedagogica prin experienta clasei „inversate” în motivatia elevilor

Baciu Svetlana
Liceul pedagogic ”Spiru Haret”, Focșani, județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția sensului unităţilor polilexicale stabile

Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New dimensions of learning motivation
Kakoon Katy
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of teacher-student relationship in the development of academic motivation
Darawshe Ikhlam
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea elevilor cu CES în procesul educaţional

Prunici Elena1, Prunici Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul empatiei în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a liderului

Pîslari Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre motivație și satisfacția în muncă în rândul militarilor

Raileanu Diana, Iurchevici Iulia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza tehnicilor moderne pentru învățarea rapidă și eficientă

Sorochin Serafima, Sava Lilia, Goncearu Natalia, Lachi Arina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii de stimulare a motivației elevilor pentru studierea biologiei

Prunici Elena
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 91