IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-06 00:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)11
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6914971937538366
Volume42367931166
Total7335339868704

Vizualizări   571Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani)

2-7

CZU: 39(478)(092)

Ursu Valentina

Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive

8-12

CZU: 811.135.1'1

Pavel Vasile

Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți

13-18

CZU: [159.942+316.77]-053.6

Pleşca Maria

Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității

18-24

CZU: 316.612:376.353

Ciobanu Adriana, Beschieru Tatiana

Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii

25-28

CZU: 37.02:[811+821]:026.06

Suff (Cartaleanu) Elena

Surghiunul poporului meu

29-35

CZU: 94(=512.145)(477)

Akmolla Guner

O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene

36-41

CZU: 821.512.145.09

Dumitru Anastasia

Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii

41-46

CZU: 316.356.2:316.48+37.018.1

Cuzneţov Larisa, Vacarciuc Mariana

Utilizarea tehnicii Web Quest pentru dezvoltarea abilităților de comunicare la studenții filologi

46-59

CZU: 378.147:004:811'243

Veveriță Tatiana

Творческие поиски Ирины Бурлаки в области художественного текстиля и дизайна

59-73

CZU: 745/747.012(478)

Бабина Юлиана

Implementarea Tehnologiilor Informaţionale și de Comunicație în clasele cu profil muzical-coral

73-79

CZU: 373.2/.3.016:004:78

Braicov Luminiţa

Abordări conceptuale și didactice ale fenomenului mass-media în sistemul educațional modern

79-85

CZU: 378.147.02:004

Culea Uliana

Importanța pragmaticii pentru producerea limbajului în contexte sociale

85-91

CZU: 37.02:81'1

Culea Uliana

Topica părților de propoziție în textele de limbă română veche

91-94

CZU: 811.135.1'01'367.6

Ciobanu Valentina

Modalitati de exprimare a complementului direct în limbile româna și germană

94-103

CZU: 811.135.1'36+811.112.2'36

Ciobanu Valentina