IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (5 din 4)204
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (6 din 4)209
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)147
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole278787317679041017
Volume74557293091
Total286192890510995

Vizualizări   1025Descărcări   159

Conţinutul numărului de revistă

Sensibilitatea feminină și universul artistic

0-0

CZU: 75(498)

Marin Carmen

Reconstrucția identitară și reflexele sindromului politic

8-14

CZU: 811.135.1(478)(091)

Bantoş Alexandru

Limba română în Basarabia – după treizeci de ani

15-24

CZU: 811.135.1(478)(091)+323(478)

Cimpoeşu Dorin

Domnului Profesor Grigore Brâncuş la ceas aniversar

25-25

CZU: 811.135.1(498)(092)

Repere bibliografice. Academician Grigore Brâncuș (n. 20 martie 1929, Peştişani, jud. Gorj), lingvist şi filolog

26-27

CZU: 811.135.1(498)(092)

Brâncuș Grigore

Vitalitatea limbii române

28-34

CZU: 811.135.1'282

Brâncuș Grigore

Românii din jurul României – centura de castitate şi evadarea din cercul geopolitic

35-41

CZU: 327

Popescu Dorin

Despre identitatea oamenilor şi a comunităţilor noastre

42-49

CZU: 323.1(498)

Ionescu Ion

De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coseriu şi Japonia

50-66

CZU: 81'1

Tămâianu-Morita Emma

Despre hipercorectitudine. (I) Generalităţi

67-92

CZU: 811.135.1'1

Gafton Alexandru

Delimitări ale oralităţii în limba română actuală

93-104

CZU: 811.135.1'322.5(478)

Molea Viorica

Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic

105-110

CZU: 811.135.1'373'42

Pavel Vasile

Din nou întrebarea cu privire la sensul vieţii

111-119

CZU: `122/129

Afloroaei Ştefan

,,O viziune românească asupra lumii”

120-126

CZU: 821.135.1.09:398+398(=135.1)

Sainenco Ala

Academiile de după ploaie

127-130

CZU: 811.135.1'27'42

Dumistrăcel Stelian

Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă

131-137

CZU: 37.036:82

Şchiopu Constantin

Expresii şi citate latineşti celebre modificate în contexte româneşti şi străine

138-145

CZU: 811.135.1'373.45=124

Munteanu Cristinel

Mitul lui Orfeu în poezia lui Ovidius

146-152

CZU: 821.13.09

Munteanu Eugen

Despre graniţe istorice, geografice şi culturale

153-174

CZU: 82.09

Diaconu Mircea

Literatura română în postcomunism. Emergenţa scriiturii feminine

175-184

CZU: 821.135.1(478).09

Bantoş Ana

Nichita Stănescu, o ,,existenţă poetică”

185-195

CZU: 821.135.1.09

Rachieru Adrian Dinu

Provocările istoriei literare

196-202

CZU: 821.135.1.09

Boldea Iulian

Nicolae MĂTCAȘ:„Râvnesc infinitul ca nava un port”

203-214

CZU: 821.135.1(478).09

Ungureanu Elena

Lazăr Avram versus Catrene critice caritabile

215-219

CZU: 821.135.1-7.09

Coloşenco Mircea

Zilele Eminescu, la Ipotești

220-225

CZU: 821.135.1

Sainenco Ala

Cuvinte electrice, telegrame eminesciene

226-242

CZU: 94:[654.14+070](498+100)

Milică Ioan

Proiectul prozastic al lui Alecu Russo: pledoarie ideologică şi intenţionalitate artistică

243-248

CZU: 821.135.1.09

Abramciuc Maria

Concordanțe Friedrich Nietzsche – Mihai Eminescu

249-255

CZU: 821.135.1.09

Coloşenco Mircea

Culoarea nenumită

256-259

CZU: 75(498)(092)

Bulat Vladimir

Nicolae Popa. Interogația sinelui

260-267

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Bantoş Ana

Nicolae POPA. Poezii

268-279

CZU: 821.135.1-1(478)

Popa Nicolae

De la Pacea de la Iaşi până la Pacea de la Bucureşti: 1792-1812

280-288

CZU: 94(498)"1792-1812"

Mischevca Vladimir

Sărbătorirea la Iaşi a Unirii Basarabiei cu România. Semnificația istorică a momentului
din 30 martie/12 aprilie 1918

289-294

CZU: 94(478+498)"1918"

Agrigoroaiei Ion

Autorităţile sovietice în război cu presa şi literatura din Republica Socialistă România (mijlocul anilor 1960- anii 1970)

295-306

CZU: 94:[821.135.1+070](498)"1960-1970"

Negru Elena , Negru Gheorghe

Marile puteri, România şi Basarabia (1917-2019)

307-322

CZU: 94(478+498)

Scurtu Ioan

O carte a restituirii, a revoltei și a neuitării: Elită academică în închisoarea politică de la Sighet (1950 -1955)

323-329

CZU: 94(498)"1950-1955"

Un strigăt de alarmă. Memoriul lui Pantelimon Halippa, fost președinte al Sfatului Țării, adresat președintelui S.U.A., Richard Nixon, prin care solicită eliberarea românilor basarabeni de sub dominația sovietică

330-337

CZU: 94(478)(092)

Halippa Pantelimon

Nişte nostalgici

338-345

CZU: 94(478)

Druc Mircea

Moştenirea sovietică – ce facem cu ea?

346-356

CZU: 94(478)+321

Musteaţă Sergiu

Theodor Magder – destinul unui evreu român în Basarabia

357-366

CZU: 94(478)(092)

Popa Ioan

Lăcrimioarele

367-372

CZU: 821.135.1-3(478)

Iachim Ion

Plutaşi pe Mureş

373-378

CZU: 821.135.1-3

Suciu Mihai

Miracolul lădiţei poştale

379-380

CZU: 821.135.1(051)

Ciobanu Popescu Dorina