IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (5 din 4)204
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (6 din 4)209
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)147
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole27878689437810991
Volume74552913054
Total286192423410864

Vizualizări   306Descărcări   133

Conţinutul numărului de revistă

Lumea interferenţelor (pagini color)

0-0
Gorean Eugeniu

Derapajele legislative şi „chestiunea limbii”

9-13
Bantoş Alexandru

Statutul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

14-18
Manole Domnica

Ziua tristă a culturii naționale

19-24

CZU: 821.135.1.09+008

Pop Ioan-Aurel

Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (IV)

25-34

CZU: 070(478)(091)

Saharneanu Valeriu

Influența lui John Dewey asupra lui Eugeniu Coșeriu. Problema clasificării științelor

35-44

CZU: 81'1+1

Munteanu Cristinel

De la fenomenologie la responsabilitate. Comentarii cu privire la Lingvistica lentă – un manifest*

45-53

CZU: 81'1

Willems Klaas

Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (III)

54-56

CZU: 81'0

Kabatek Johannes , Bleorţu Cristina

Beizadea: historia decrementorum

57-62

CZU: 811.135.1'373

Dumistrăcel Stelian

Rusismele: un element specific al oralității basarabene

63-66

CZU: 811.135.1'373.45

Condrea Irina

Lexicul neologic la modă – registru stilistic al oralității actuale

67-74

CZU: 811.135.1'373.4

Molea Viorica

Limba română în mass-media

75-82

CZU: 811.135.1'1+070

Haineș Ion

Antroponime teoforice atestate în registrele alfabetice ale actelor de naștere din municipiul Orhei

83-91

CZU: 811.135.1'373.23(478)

Trebeş Tatiana

Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (II)

92-101

CZU: 94(478)(092)+11

Afloroaei Ştefan

Jurnal în cheie eminesciană. Prezentare de Vitalie Răileanu

102-116

CZU: 821.135.1(478).09

Esinencu Nicolae

Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux şi reflux (V) Aureliu Busuioc. Pactul scriitorului cu cititorul

117-126

CZU: 821.135.1(478).09

Bantoş Ana

Gala Galaction – un părinte cu har scriitoricesc

127-132

CZU: 821.135.1.09(498)(092)

Caba Mihai

Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (II)

133-148

CZU: 821.135.1.09

Diaconu Mircea

Un destin impetuos – Leonida Lari

149-155

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Codreanu Lina

Orientală; Rugă de noapte; Rugă de zi și de noapte; Pentru-acest drag popor; Invocare pentru neamul românesc; Rugă de seară; Vino lângă ape

156-162

CZU: 821.135.1-1(478)

Lari Leonida

Călătoria în provizoriu; Să iubeşti pe aproapele tău; Te uiţi; Un alt pustiu; Vai mie

163-172

CZU: 821.135.1-1

Damian Theodor

Mult stimate coleg Gheorghe Mihai Bârlea!

173-173

Gheorghe Mihai Bârlea: Când mi-e bine, când mi-e rău, gândul mi-i la Chișinău

174-178

CZU: 821.135.1(498).09(092)

Bantoş Ana

Gheorghe Mihai Bârlea sau Împlinirea

179-180

CZU: 821.135.1-1.09

Blandiana Ana

Sub semnul curcubeului

181-183

CZU: 821.135.1(498).09(092)

Pârja Gheorghe

Altercații poematice; Cartea albă; Dacă; Devastând melancolia; Fericitul păstor; Fisura; În lupta cu zeii; Încercare de portret; Liber; Oraș ocupat; Singurătate de iarnă; Speranțe de septembrie; Tei etern; Zidul

184-192

CZU: 821.135.1-1

Bârlea Gheorghe-Mihai

Cultura, liant fundamental al armoniei umane, imperativ al supravieţuirii şi dezvoltării unui neam

193-201

CZU: 316.74:82-92

Văleanu Simona , Roths Rudy

NATURA, o publicaţie cu vârsta înflorită...

202-211

CZU: 050

Budeanu Gheorghe

Editura ARC – firul întins al creșterii spirituale în Republica Moldova

212-230

CZU: 655.02:82-83(478)

Caraman Viorica-Ela , Lungu Eugen

Basarabia între agonie şi speranţă

231-241
Codreanu Theodor

Misterul de Est de Lucreţia Bârlădeanu: perspective de lectură

242-246

CZU: 821.135.1(478).09

Şchiopu Constantin

Vasile Vasilache şi scrierile sale: câte ceva din povestea receptării

247-252

CZU: 821.135.1(478).09

Malaneţchi Vasile

Stalin ceru alfabet latin

253-258

CZU: 811.135.1(478)(091)

Ţopa Tudor

Criteriile etice ale ciobanilor din Mioriţa

259-265

CZU: 821.135.1-1.09

Ravini Victor

Vechimea Mioriţei iese din ceaţă

266-268

CZU: 821.135.1-1.09

Scorobete Miron

Eugeniu GOREAN: „Am crescut tradițional, intuind modernitatea...” Interviu de Viorica-Ela CARAMAN

269-272

CZU: 75.021.32(478)(047.53)

Caraman Viorica-Ela

Alegerile prezidenţiale din 2020 – un act de demnitate naţională a românilor basarabeni

273-286

CZU: 324(478)

Cimpoeşu Dorin

Despre apropiere şi distanţare (II)

287-293

CZU: 316.613.4+316.7

Ionescu Ion

Împrejurările istorice ale intrării României în războiul împotriva URSS (iunie 1941). Câteva reamintiri şi consideraţii

294-308

CZU: 94(498)

Constantin Ion

Roxandra: crochiu istoric al portretului fiicei lui Vasile Lupu

309-321

CZU: [94+929.5](478)

Mischevca Vladimir

Luca Ion Caragiale – boemul plin de harisme (1893-1921)

322-325

CZU: 821.135.1.09(091)"1893-1921"

Coloşenco Mircea

Nicolae Felecan, apreciat profesor și om de știință

326-328

CZU: 811.135.1(498)(092)

Vintilă-Rădulescu Ioana

Un ultim omagiu

329-329
Neamțu G.

Să-i fie somnul lin...

330-331
Țâra Vasile D.

Nicolae Felecan, Lingvistică și filologie română

332-333
Chivu Gheorghe

Memoria Magistrului

334-336
Glodeanu Gheorghe

Mihail Gh. CIBOTARU, apărător al limbii române şi al valorilor naţionale

337-338

CZU: 821.135.1.09(478)(092)

Efim JOSANU, veritabil intelectual

339-340