FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Limba Română

2. Cod ISSN

pISSN: 0235-9111

3. Site-ul revistei

http://www.limbaromana.md

4. Fondatorul

Denumirea
AdresaCăsuţa poştală nr. 83, bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, 2012, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22238458, , limbaromanachisinau@gmail.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4-5(258-259), 2020 - 100
Nr. 2-3(256-257), 2020 - 100
Nr. 1(255), 2020 - 100
Nr. 4(254), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bantoş Alexandru, Colectivul redactiei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Eşanu Andrei, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
3.Felecan Nicolae
4.Mănucă Dan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
5.Mătcaş Nicolae, Uniunea Jurnaliştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
6.Milică Ioan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
7.Munteanu Cristinel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
8.Munteanu Eugeniu, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
9.Musteaţă Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
10.Rachieru Adrian Dinu, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara (România)
11.Rusu Mina-Maria, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, România (România)
12.Sala Marius, Academia Româna (România)
13.Şchiopu Constantin, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
14.Diaconu Mircea, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
15.Codreanu Theodor, Centrul Academic Internaţional „M.Eminescu“ din Chişinău, Republica Moldova (Republica Moldova)
16.Bantoş Ana, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
17.Caraman Viorica-Ela, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
18.Bejan Oxana, Secretar responsabil
19.Ciolpan Jana, Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Politici Educaţionale în Învăţămîntul Superior“ (Republica Moldova)
20.Curmei Tatiana, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Rostea Liliana
22.Arpenti Doina, Universitatea din Bologna (Italia)
23.Bârlea Gheorghe-Mihai
24.Boldea Iulian, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş (România)
25.Borcilă Mircea
26.Chivu Gheorghe, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române (România)
27.Cimpoeşu Dorin, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (România)
28.Ciocanu Ion, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
29.Vrabie Diana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1991

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 3
2016Numere planificate: 4apărute: 1
2017Numere planificate: 4apărute: 5
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Pavel Vasile - Scopus Author ID - 57218608507
2.Puşcă Corneliu-Andy - Scopus Author ID - 56272326200
3.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AFLOROAEI, ?., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Despre noua condiție a omului european. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 85-73. ISSN 0235-9111.
2 AGACHE, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Mihai Eminescu şi idealul naţional de Unire (II). Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 45-39. ISSN 0235-9111.
3 AGRIGOROAIEI, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Sărbătorirea la Iaşi a Unirii Basarabiei cu România. Semnificația istorică a momentuluidin 30 martie/12 aprilie 1918. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 294-289. ISSN 0235-9111.
4 ARDELEANU, S., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Lupta pentru limba romănească de N. Iorga. Comentarii pe marginea unei cărți. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 207-203. ISSN 0235-9111.
5 BÂRLEA, G., Uniunea Scriitorilor din România, România Poezii. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 116-112. ISSN 0235-9111.
6 BLAGA, L., Necunoscută, România, România Elogiu satului românesc. Limba Română. 2017, nr. 2(238), 156-145. ISSN 0235-9111.
7 BOGOS, D., Necunoscută, România, România Datoria celor chemaţi. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 73-71. ISSN 0235-9111.
8 BOJOGA, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coşeriu. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 44-32. ISSN 0235-9111.
9 BOJONCĂ, I., Uniunea Scriitorilor din România, România, TURUTA, P. Dialogul artelor. Iurie BOJONCĂ în dialog cu Pavel TURUTA. Când eu sunt în totalitate numai al meu sau Despre ultima „halucinație”. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 339-335. ISSN 0235-9111.
10 BOLDEA, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Provocările istoriei literare. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 202-196. ISSN 0235-9111.
11 BORCILĂ, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Reflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura română. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 50-33. ISSN 0235-9111.
12 BOTOȘINEANU, L., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România, OLARIU, V., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România, BOTOSINEANU, F., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Primus inter pares. Ipostaze ale unui altfel de lider. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 161-157. ISSN 0235-9111.
13 BRÂNCUȘ, G., Academia Româna, România Repere bibliografice. Academician Grigore Brâncuș (n. 20 martie 1929, Peştişani, jud. Gorj), lingvist şi filolog. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 27-26. ISSN 0235-9111.
14 BRĂTIANU, G., Necunoscută, România, România Nicolae Iorga, istoric al românilor. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 294-273. ISSN 0235-9111.
15 BRIEDIS-MACOVEI, M., Societatea de Cultură Română „Dacia” din Letonia, Letonia Câte o Marie; Trece timpul; Amintiri din copilărie; Vâlvătaie; Ai uitat că nu sunt...; Dor de dor; Vise de argint...; Fără ieri...; Cântă anii mei; Ore decedate; În drumul vieții noastre; Încotro gonesc . Limba Română. 2017, nr. 4(240), 224-219. ISSN 0235-9111.
16 BUZDUGAN, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Păcatele tinereţii (sau cum a pierdut totul Didonius Spiră). Limba Română. 2017, nr. 1(237), 256-251. ISSN 0235-9111.
17 SPINEI, V., CÂNDEA, I., Muzeul Brăilei, România Argument pentru „Basarabica” . Limba Română. 2017, nr. 2(238), 49-45. ISSN 0235-9111.
18 CÂRÂC, I., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România O introducere în semantica structurală coşeriană. Limba Română. 2017, nr. 1(237), 177-173. ISSN 0235-9111.
19 CHIVU, G., Universitatea din Bucureşti, România Scrisul religios şi unitatea limbii române. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 19-7. ISSN 0235-9111.
20 CHRISTI, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Aura Christi. Poezii. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 233-220. ISSN 0235-9111.
21 CÎLȚ, M., Liceul teoretic „Aurel Vlaicu“, România Biserica Albă de Ion Druță. Relația dintre simbolistica titlului, moto și planurile romanului. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 77-73. ISSN 0235-9111.
22 CIMPOEŞU, D., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România Regimul Plahotniuc – o guvernare eșuată lamentabil (2016 – 2019). Limba Română. 2019, nr. 4(254), 213-191. ISSN 0235-9111.
23 CIOBANU, C., Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii Cu Mihail Gorbaciov la răscruce de drumuri. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 147-128. ISSN 0235-9111.
24 CIOBANU POPESCU, D., TVA Cernăuți, Ucraina Miracolul lădiţei poştale. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 380-379. ISSN 0235-9111.
25 CIURUNGA, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Arginții. Limba Română. 2017, nr. 2(238), 7-7. ISSN 0235-9111.
26 CODREANU, C., Parlamentul României, România Suntem uniți prin limbă, credință, cultură și spirit românesc!. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 11-8. ISSN 0235-9111.
27 CODREANU, T., Uniunea Scriitorilor din România, România Ţiganiada arcadiană. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 298-283. ISSN 0235-9111.
28 COLAN, N., Patriarhia Română, România Biserica neamului și unitatea limbii româneşti. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 68-55. ISSN 0235-9111.
29 COLOŞENCO, M., Uniunea Scriitorilor din România, România Shakespeare... enigmist. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 140-137. ISSN 0235-9111.
30 CONSTANTIN, I., Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, România Gherman Pântea – primar al Odessei. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 306-277. ISSN 0235-9111.
31 CRIȘAN, A., Necunoscută, România, România Era în Ardeal, la jumătatea secolului pe care îl credem „trecut”.... Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 7-7. ISSN 0235-9111.
32 CUMPĂTĂ, D., Asociaţia iART, România Un poet al culorilor. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 128-127. ISSN 0235-9111.
33 DANILOV, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Chipul sublim; Prag; Recviem pentru țara pierdută; Peisaj de vară; Și iată; Chipul și sufletul. Limba Română. 2017, nr. 1(237), 172-163. ISSN 0235-9111.
34 DIACONU, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Despre graniţe istorice, geografice şi culturale. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 174-153. ISSN 0235-9111.
35 DRĂGULĂNESCU, S., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România O carte provocatoare, deconstructivă. Limba Română. 2017, nr. 1(237), 187-183. ISSN 0235-9111.
36 DRAICA, D., Universitatea din Oradea, România Analogia – sursă de greşeli în limbă. Limba Română. 2017, nr. 2(238), 80-76. ISSN 0235-9111.
37 DRUC, M., Necunoscută, România, România Cine, cum și de ce? De unde am pornit și unde am ajuns. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 229-214. ISSN 0235-9111.
38 DUDA, V., Liceul de Arte Plastice Corneliu Baba, Bistriţa, România Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 212-209. ISSN 0235-9111.
39 DUMISTRĂCEL, S., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România De-ale permanențelor. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 72-69. ISSN 0235-9111.
40 EFTIMIU, V., Uniunea Scriitorilor din România, România Odă limbii române. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 6-6. ISSN 0235-9111.
41 FAUR, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 63-51. ISSN 0235-9111.
42 FELECAN, N., Societatea de Studii Clasice din România, România Conferința internațională de onomastică „Numele și numirea”. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 329-323. ISSN 0235-9111.
43 FILIP, T., Necunoscută, România, România Cu Eminescu şi ANCI – Proema la Chişinău de Ziua Limbii Române. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 186-179. ISSN 0235-9111.
44 FRIPTUL, I., Necunoscută, România, România Către cei rătăciți. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 79-78. ISSN 0235-9111.
45 FRUNTELATĂ, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Cronica unui secol tragic pentru România. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 212-208. ISSN 0235-9111.
46 GAFTON, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Deci. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 91-81. ISSN 0235-9111.
47 GEORGESCU, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 136-127. ISSN 0235-9111.
48 TERRA, M., „Romania Journal”, New York, Statele Unite ale Americii, GHERASIM, G., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Pentru mine România este cea dintre Nistru, Tisa, Timoc şi Dunăre. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 196-187. ISSN 0235-9111.
49 GHIȚĂ, S., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Profesorul Dumitru Irimia. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 372-368. ISSN 0235-9111.
50 GLODEANU, G., Centrul Universitar Nord din Baia Mare, România Romanul unui om din Est. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 190-185. ISSN 0235-9111.
51 GOLDIȘ, V., Necunoscută, România, România Propunerea Unirii la Alba-Iulia. Discurs rostit în sala tronului  din 14/1 decembrie 1918. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 45-37. ISSN 0235-9111.
52 GRANDHOMME, J., Université de Nantes, Franţa L’Union de la Moldavie Bessarabie  à la Roumanie dans une perspective historique. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 314-313. ISSN 0235-9111.
53 HAJA, G., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Politicile lingvistice ale Academiei Române și Dicționarul limbii române. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 32-17. ISSN 0235-9111.
54 HALIPPA, P., Necunoscută, România, România Un strigăt de alarmă. Memoriul lui Pantelimon Halippa, fost președinte al Sfatului Țării, adresat președintelui S.U.A., Richard Nixon, prin care solicită eliberarea românilor basarabeni de sub dominația sovietică. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 337-330. ISSN 0235-9111.
55 HAMAT, P., Universitatea de Vest, Timişoara, România, România „Baladă studențească”: de la alchimia sensurilor la iluzia fantasmelor. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 170-152. ISSN 0235-9111.
56 HERLEA, A., Asociaţia „La Maison Roumaine”, Franţa Asociaţia La Maison Roumaine din Paris susţine re-unirea Republicii Moldova cu România. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 312-311. ISSN 0235-9111.
57 HÎRJEU, C., Necunoscută, România, România Relatări ale unor martori oculari  la evenimentele legate de activitatea  Sfatului Țării și de Unirea Basarabiei  Din evocările lui Constantin Hîrjeu, fost ministru de război în guvernul Marghiloman. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 90-83. ISSN 0235-9111.
58 IONESCU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Considerente privind relațiile dintre forțele de ordine și populație. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 107-86. ISSN 0235-9111.
59 IONESCU, ?., Asociaţia iART, România Adevăr și lirism în pictură. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 0-0. ISSN 0235-9111.
60 IORGA, N., Necunoscută, România, România Sufletul românesc în Basarabia după anexarea din 1812. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 65-59. ISSN 0235-9111.
61 JIREGHIE, T., Necunoscută, România, România Sfatul Ţării. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 77-76. ISSN 0235-9111.
62 KABATEK, J., Universitaet Zuerich, Elveţia, BLEORŢU, C., Universitaet Zuerich, Elveţia Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 49-45. ISSN 0235-9111.
63 KOS, A., Necunoscută, România, România Ana Kos. Poezii. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 142-134. ISSN 0235-9111.
64 LĂCĂTUȘ, D., Uniunea Scriitorilor din România, România Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 314-307. ISSN 0235-9111.
65 LESENCIUC, A., Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brasov, România Nodurile de semnificaţie kenning în poezia scaldică. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 154-150. ISSN 0235-9111.
66 MACOVEI, S., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Refugiatul. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 223-219. ISSN 0235-9111.
67 MACOVEI, V., Ministerul Afacerilor Externe al României, România Cine ești dumneata, Domnule Mircea Coloșenco?. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 176-176. ISSN 0235-9111.
68 MĂRĂŞANU, N., Uniunea Scriitorilor din România, România O torță; Stările extreme țin de confluența dezastrelor; Dragonul de foc; Răsuflul arderii; Parfumul de frezie auree; În aromitoare zăbavă; Hieroglifa din vârf; Divina ambiguitate; Acest recviem al metaniei; Strigă și se tânguie Scribul; Despre un fel de alergare. Limba Română. 2017, nr. 2(238), 130-123. ISSN 0235-9111.
69 MARGHILOMAN, A., Necunoscută, România, România Din amintirile lui Alexandru Marghiloman. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 106-91. ISSN 0235-9111.
70 MARIN, C., Necunoscută, România, România Sensibilitatea feminină și universul artistic. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 0-0. ISSN 0235-9111.
71 MEDVEDOVICI, A., Universitatea din Bucureşti, România O lecție de umanism. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 121-116. ISSN 0235-9111.
72 MIHALI, A., Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România O amplă lucrare despre nume și numire. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 198-191. ISSN 0235-9111.
73 MILICĂ, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Cuvinte electrice, telegrame eminesciene. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 242-226. ISSN 0235-9111.
74 MINCU, ?., Necunoscută, România, România Ceea ce religia condamnă, poezia salvează. Limba Română. 2017, nr. 2(238), 133-131. ISSN 0235-9111.
75 MÎRZEA VASILE, C., Universitatea din Bucureşti, România O valoroasă lucrare despre limba română din Basarabia. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 198-190. ISSN 0235-9111.
76 MOISIU, V., Necunoscută, România, România Știri din Basarabia de astăzi. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 62-57. ISSN 0235-9111.
77 MOVILEANU, V., Necunoscută, România, România Ascultaţi de fraţii voştri – glasuri de la sate. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 75-74. ISSN 0235-9111.
78 MUNTEANU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România „Absenţa normei este barbarie”. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 68-62. ISSN 0235-9111.
79 MUNTEANU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II). Limba Română. 2019, nr. 4(254), 61-50. ISSN 0235-9111.
80 MUREȘANU, C., Academia Româna, România Istorie și cunoaștere. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 322-307. ISSN 0235-9111.
81 NICOLAU, C., Academia Româna, România Istoria unei prietenii durabile. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 111-108. ISSN 0235-9111.
82 NOVAC, G., Revista Baaadul literar, România Sedițiosul echilibrat. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 177-177. ISSN 0235-9111.
83 ONEA, O., Necunoscută, România, România Hasdeu și Marea Unire. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 144-134. ISSN 0235-9111.
84 PÂRJA, G., Uniunea scriitorilor din România, filiala Cluj, România Chișinău, poezia la etajul patru. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 189-187. ISSN 0235-9111.
85 PAȘCA, R., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, România O contribuție valoroasă în domeniul onomasticii. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 202-199. ISSN 0235-9111.
86 PEREZ, Y., Université de Genève, Elveţia Aspecte ale activității organizațiilor neguvernamentale. Cazul Republica Moldova. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 318-315. ISSN 0235-9111.
87 PÎNZARIU, C., Muzeul Bucovinei, Suceava, România Patria limbii române. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 107-104. ISSN 0235-9111.
88 POP, I., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România A treia cea mai mare locație din lume în anul 2020. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 31-28. ISSN 0235-9111.
89 POP, I., Uniunea Scriitorilor din România, România Poezii. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 92-88. ISSN 0235-9111.
90 POPA, I., Institutul de Sociologie al Academiei Române, România Eugeniu Coşeriu sau Despre odiseea limbii române în Basarabia. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 80-74. ISSN 0235-9111.
91 POPA, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Nicolae POPA. Poezii. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 279-268. ISSN 0235-9111.
92 POPESCU, D., Asociația „Casa Mării Negre”, România Românii din jurul României – centura de castitate şi evadarea din cercul geopolitic. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 41-35. ISSN 0235-9111.
93 RACHIERU, A., Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, România Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”?. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 152-141. ISSN 0235-9111.
94 SADOVEANU, M., Necunoscută, România, România Răzeşi şi măzâli de la Nistru. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 70-63. ISSN 0235-9111.
95 ŞANDRU, I., Fundaţia Culturală „Dr. Miron Cristea”, România Sărbătoarea „Limba noastră cea română” și Grigore Vieru, din eternitate, ne-au chemat în Basarabia!. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 27-20. ISSN 0235-9111.
96 SCURTU, I., Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, România Despre istoria unirii Basarabiei cu România. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 237-230. ISSN 0235-9111.
97 STERE, C., Necunoscută, România, România Dreptul Basarabiei asupra României. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 115-112. ISSN 0235-9111.
98 STOICESCU, P., Uniunea Scriitorilor din România, România Despre boemie, morală și jocul lingvistic. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 170-167. ISSN 0235-9111.
99 STRAUB, T., Université de Genève, Elveţia Un program de studii este valoros dacă are o legătură reală cu practica Interviu realizat de Bianca MELNIC. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 314-308. ISSN 0235-9111.
100 SUCIU, M., Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, România „Bandit” în Munţii Făgăraşului. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 325-321. ISSN 0235-9111.
101 SURDU, A., dr., Academia Româna, România Elogiul filosofiei românești. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 123-108. ISSN 0235-9111.
102 TĂMÂIANU-MORITA, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coseriu şi Japonia. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 66-50. ISSN 0235-9111.
103 ȚÂRA, V., Universitatea de Vest, Timişoara, România, România O distinsă personalitate a filologiei românești. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 279-275. ISSN 0235-9111.
104 TEODORAȘCU, F., Universitatea Danubius, Galaţi, România, România Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 240-233. ISSN 0235-9111.
105 ȚEPORDEI, V., Necunoscută, România, România Ardealul și Basarabia. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 82-80. ISSN 0235-9111.
106 TERZIU, G., Uniunea Scriitorilor din România, România Linia imaginară; Aşa cum zici; Momentul; Scrisoare; Poemul frânturilor de gânduri; Dimineaţa ciudată; Plimbare pe facebook; Străinul perfect; Sfârşitul unui poet dubios. Limba Română. 2017, nr. 4(240), 165-161. ISSN 0235-9111.
107 TEȘU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Pledoarie pentru viitorul familiei. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 200-193. ISSN 0235-9111.
108 TICĂ, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, România Despre profesorul meu de farmacologie. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 127-122. ISSN 0235-9111.
109 URSACHE, M., Uniunea Scriitorilor din România, România Între roman şi eseu. Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 132-127. ISSN 0235-9111.
110 URSACHE, P., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România N. Iorga despre frumos în arta populară (I). Limba Română. 2017, nr. 5-6(241-242), 184-171. ISSN 0235-9111.
111 VASILIU, L., Uniunea Scriitorilor din România, România Poezii. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 72-68. ISSN 0235-9111.
112 VELECICO, V., Şcoala Gimnazială Brodina din judeţul Suceava, România Lazăr Şăineanu şi Eugeniu Coşeriu despre metafora vegetală. Limba Română. 2017, nr. 1(237), 95-91. ISSN 0235-9111.
113 BANTOŞ, A., VOICU, V., Academia Româna, România Alexandru BANTOȘ în dialog cu Victor A. VOICU. Bine școliți, tinerii români vor edifica viitorul nostru comun. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 107-102. ISSN 0235-9111.
114 VONCU, R., Universitatea din Bucureşti, România O publicaţie inestimabilă. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 54-52. ISSN 0235-9111.
115 WILLEMS, K., Universitatea din Ghent, Belgia Filosofia limbajului. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 118-107. ISSN 0235-9111.
116 ZAFIU, R., Universitatea din Bucureşti, România Lecţie de erudiţie, înţelepciune şi umor. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 164-162. ISSN 0235-9111.
117 ZANCA, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Întâmpinări; Şoapte; Spinul duinez; Contopiri; Setea; Noiembrie; Târziu; Eşarfa tibetană. Limba Română. 2017, nr. 3(239), 213-207. ISSN 0235-9111.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(251) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_1_2019.pdf
Numărul 2(252) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_2_2019.pdf
Numărul 3(253) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_3_2019.pdf
Numărul 4(254) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_4_201926.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: