FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Limba Română

2. Cod ISSN

pISSN: 0235-9111

3. Site-ul revistei

http://www.limbaromana.md

4. Fondatorul

Denumirea
AdresaCăsuţa poştală nr. 83, bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, 2012, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22238458, , limbaromanachisinau@gmail.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 5-6(265-266), 2021 - 100
Nr. 4(264), 2021 - 100
Nr. 3(263), 2021 - 100
Nr. 2(262), 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bantoş Alexandru, Colectivul redactiei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Eşanu Andrei, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
3.Felecan Nicolae
4.Mănucă Dan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
5.Mătcaş Nicolae, Uniunea Jurnaliştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
6.Milică Ioan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
7.Munteanu Cristinel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
8.Munteanu Eugeniu, dr., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
9.Musteaţă Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 26036215200
10.Rachieru Adrian Dinu, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara (România)
11.Rusu Mina-Maria, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, România (România)
12.Sala Marius, Academia Româna (România)
13.Şchiopu Constantin, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
14.Diaconu Mircea, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
15.Codreanu Theodor, Centrul Academic Internaţional „M.Eminescu“ din Chişinău (Republica Moldova)
16.Bantoş Ana, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
17.Caraman Viorica-Ela, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
18.Bejan Oxana, Secretar responsabil
19.Ciolpan Jana, Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Politici Educaţionale în Învăţămîntul Superior“ (Republica Moldova)
20.Curmei Tatiana, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Rostea Liliana
22.Arpenti Doina, Universitatea din Bologna (Italia)
23.Bârlea Gheorghe-Mihai
24.Boldea Iulian, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş (România)
25.Borcilă Mircea
26.Chivu Gheorghe, m.c., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române (România)
27.Cimpoeşu Dorin, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (România)
28.Ciocanu Ion, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
29.Vrabie Diana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1991

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 1
2017Numere planificate: 4apărute: 5
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Musteaţă Sergiu - Scopus Author ID - 26036215200
2.Pavel Vasile - Scopus Author ID - 57218608507, Scopus Author ID - 57222668416
3.Pop Ioan-Aurel - Scopus Author ID - 57218917295
4.Puşcă Corneliu-Andy - Scopus Author ID - 56272326200
5.Simionescu Bogdan - Scopus Author ID - 7005861405
6.Spinei Victor - Scopus Author ID - 55661519900
7.Tică Andrei Adrian - Scopus Author ID - 16200118800
8.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
9.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AFLOROAEI, ?., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (I). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 178-165. ISSN 0235-9111.
2 AGACHE, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Mihai Eminescu şi idealul naţional de Unire (II). Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 45-39. ISSN 0235-9111.
3 AGRIGOROAIEI, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Sărbătorirea la Iaşi a Unirii Basarabiei cu România. Semnificația istorică a momentuluidin 30 martie/12 aprilie 1918. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 294-289. ISSN 0235-9111.
4 ALMĂJAN, I., Uniunea Scriitorilor din România, România Uriașul bun În amintirea actorului Vladimir Jurăscu. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 395-392. ISSN 0235-9111.
5 ARDELEANU, S., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Istoria învățământului romănesc de N. Iorga și lupta pentru limba noastră. Limba Română. 2020, nr. 1(255), 311-307. ISSN 0235-9111.
6 BÂRLEA, G., Uniunea Scriitorilor din România, România Idealurile pulsează în conștiința noastră ca o inimă. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 9-7. ISSN 0235-9111.
7 BERINDEI, D., Academia Româna, România O problemă de maximă însemnătate. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 90-87. ISSN 0235-9111.
8 BLANDIANA, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Cât va mai dura postcomunismul?. Limba Română. 2020, nr. 1(255), 129-121. ISSN 0235-9111.
9 BOGOS, D., Necunoscută, România, România Datoria celor chemaţi. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 73-71. ISSN 0235-9111.
10 BOJOGA, E., dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coşeriu. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 44-32. ISSN 0235-9111.
11 BOJONCĂ, I., Uniunea Scriitorilor din România, România Crucea limbii române. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 37-33. ISSN 0235-9111.
12 BOLDEA, I., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România Amintirea unui poet: Traian Furnea. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 246-240. ISSN 0235-9111.
13 BORCILĂ, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Reflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura română. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 50-33. ISSN 0235-9111.
14 BOTOȘINEANU, L., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România, OLARIU, V., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România, BOTOSINEANU, F., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Primus inter pares. Ipostaze ale unui altfel de lider. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 161-157. ISSN 0235-9111.
15 BRÂNCUȘ, G., Academia Româna, România Repere bibliografice. Academician Grigore Brâncuș (n. 20 martie 1929, Peştişani, jud. Gorj), lingvist şi filolog. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 27-26. ISSN 0235-9111.
16 BRĂTIANU, G., Necunoscută, România, România Nicolae Iorga, istoric al românilor. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 294-273. ISSN 0235-9111.
17 BURAC, C., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România Profesorul și istoricul Ioan Scurtu la 80 de toamne. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 428-425. ISSN 0235-9111.
18 CABA, M., Uniunea Scriitorilor din România, România O poetă-n neuitare, Magda Isanos. Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 139-134. ISSN 0235-9111.
19 CHIVU, G., Universitatea din Bucureşti, România Scrisul religios şi unitatea limbii române. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 19-7. ISSN 0235-9111.
20 CHRISTI, A., Uniunea Scriitorilor din România, România Aura Christi. Poezii. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 233-220. ISSN 0235-9111.
21 CIMPOEŞU, D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Guvernarea înțelegerii politice temporare (PSRM – Blocul ACUM). Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 297-279. ISSN 0235-9111.
22 CIOBANU, C., Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii Cu Mihail Gorbaciov la răscruce de drumuri. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 147-128. ISSN 0235-9111.
23 CIOBANU POPESCU, D., TVA Cernăuți, Ucraina Miracolul lădiţei poştale. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 380-379. ISSN 0235-9111.
24 CIUPERCĂ, L., Uniunea scriitorilor din România, filiala Iaşi, România O cronică necunoscută din vremea lui Mihai Viteazul. Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 363-350. ISSN 0235-9111.
25 CODREANU, C., Parlamentul României, România Suntem uniți prin limbă, credință, cultură și spirit românesc!. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 11-8. ISSN 0235-9111.
26 CODREANU, L., Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din Huşi, jud. Vaslui, România Epigramistul Efim Tarlapan. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 230-225. ISSN 0235-9111.
27 CODREANU, T., Uniunea Scriitorilor din România, România O istorie a gândirii filosofice eminesciene (IV). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 213-209. ISSN 0235-9111.
28 COLOŞENCO, M., Uniunea Scriitorilor din România, România Liviu REBREANU. Tabel cronologic. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 164-156. ISSN 0235-9111.
29 CONSTANTIN, I., Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, România Poziţia regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (IV). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 401-384. ISSN 0235-9111.
30 CRIȘAN, A., Necunoscută, România, România Era în Ardeal, la jumătatea secolului pe care îl credem „trecut”.... Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 7-7. ISSN 0235-9111.
31 CUMPĂTĂ, D., Asociaţia iART, România Un poet al culorilor. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 128-127. ISSN 0235-9111.
32 DIACONU, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Constantin MORARIU. O cronică din Bucovina (I). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 239-225. ISSN 0235-9111.
33 DRAICA, V., Universitatea din Oradea, România, DRAICA, D., Universitatea din Oradea, România Aspecte stilistice ale liricii creştine. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 288-275. ISSN 0235-9111.
34 DRUC, M., Cercetător independent, România, România Mâine, o altă Românie.... Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 55-37. ISSN 0235-9111.
35 DUDA, V., Liceul de Arte Plastice Corneliu Baba, Bistriţa, România Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 212-209. ISSN 0235-9111.
36 DUMISTRĂCEL, S., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Stindardul dacoromânei. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 20-17. ISSN 0235-9111.
37 EFTIMIU, V., Uniunea Scriitorilor din România, România Odă limbii române. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 6-6. ISSN 0235-9111.
38 FAUR, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 63-51. ISSN 0235-9111.
39 FELECAN, N., Societatea de Ştiinţe Filologice din România, România Considerații asupra primelor gramatici românești tipărite (I). Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 96-91. ISSN 0235-9111.
40 FILIP, T., Necunoscută, România, România Cu Eminescu şi ANCI – Proema la Chişinău de Ziua Limbii Române. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 186-179. ISSN 0235-9111.
41 FRIPTUL, I., Necunoscută, România, România Către cei rătăciți. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 79-78. ISSN 0235-9111.
42 FRUNTELATĂ, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Cronica unui secol tragic pentru România. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 212-208. ISSN 0235-9111.
43 GAFTON, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Deci. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 91-81. ISSN 0235-9111.
44 GEORGESCU, N., Academy of Romanian Scientists, România Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu (II). Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 157-148. ISSN 0235-9111.
45 TERRA, M., „Romania Journal”, New York, Statele Unite ale Americii, GHERASIM, G., Necunoscută, SUA, Statele Unite ale Americii Pentru mine România este cea dintre Nistru, Tisa, Timoc şi Dunăre. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 196-187. ISSN 0235-9111.
46 GOLDIȘ, V., Necunoscută, România, România Propunerea Unirii la Alba-Iulia. Discurs rostit în sala tronului  din 14/1 decembrie 1918. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 45-37. ISSN 0235-9111.
47 GRANDHOMME, J., Université de Nantes, Franţa L’Union de la Moldavie Bessarabie  à la Roumanie dans une perspective historique. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 314-313. ISSN 0235-9111.
48 HAINEȘ, I., Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, România Convorbiri cu Theodor Damian de Florentin Popescu. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 255-251. ISSN 0235-9111.
49 HAJA, G., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Politicile lingvistice ale Academiei Române și Dicționarul limbii române. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 32-17. ISSN 0235-9111.
50 HALIPPA, P., Necunoscută, România, România Un strigăt de alarmă. Memoriul lui Pantelimon Halippa, fost președinte al Sfatului Țării, adresat președintelui S.U.A., Richard Nixon, prin care solicită eliberarea românilor basarabeni de sub dominația sovietică. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 337-330. ISSN 0235-9111.
51 HERLEA, A., Asociaţia „La Maison Roumaine”, Franţa Asociaţia La Maison Roumaine din Paris susţine re-unirea Republicii Moldova cu România. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 312-311. ISSN 0235-9111.
52 HÎRJEU, C., Necunoscută, România, România Relatări ale unor martori oculari  la evenimentele legate de activitatea  Sfatului Țării și de Unirea Basarabiei  Din evocările lui Constantin Hîrjeu, fost ministru de război în guvernul Marghiloman. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 90-83. ISSN 0235-9111.
53 IONESCU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Despre apropiere şi distanţare (I). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 365-355. ISSN 0235-9111.
54 IONESCU, ?., Asociaţia iART, România Adevăr și lirism în pictură. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 0-0. ISSN 0235-9111.
55 IORGA, N., Necunoscută, România, România Sufletul românesc în Basarabia după anexarea din 1812. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 65-59. ISSN 0235-9111.
56 IOVANEL, O., Uniunea Artiştilor Plastici din Romania, România Dialogul artelor. Limbajul culorilor de apă – întruparea indicibilului. Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 325-321. ISSN 0235-9111.
57 JIREGHIE, T., Necunoscută, România, România Sfatul Ţării. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 77-76. ISSN 0235-9111.
58 KABATEK, J., Universitaet Zuerich, Elveţia, BLEORŢU, C., Universitaet Zuerich, Elveţia Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (II). Limba Română. 2020, nr. 2-3(256-257), 109-107. ISSN 0235-9111.
59 KOS, A., Necunoscută, România, România Ana Kos. Poezii. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 142-134. ISSN 0235-9111.
60 LĂCĂTUȘ, D., Uniunea Scriitorilor din România, România Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 314-307. ISSN 0235-9111.
61 LASCU, G., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Domnul profesor Ioan Scurtu, istoric-formator pentru tineri. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 442-441. ISSN 0235-9111.
62 LASCU, S., Academy of Romanian Scientists, România În ciuda practicării unei extrem de apăsătoare politici de rusificare, basarabenii și-au păstrat conștiința de neam și de limbă. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 383-373. ISSN 0235-9111.
63 LESENCIUC, A., Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brasov, România Nodurile de semnificaţie kenning în poezia scaldică. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 154-150. ISSN 0235-9111.
64 LUCHIAN, ?., Necunoscută, România, România Revelator al sufletului românesc. Limba Română. 2020, nr. 1(255), 278-273. ISSN 0235-9111.
65 LUPU, C., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Respect, admirație și recunoștință pentru operă și pentru verticalitatea morală. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 443-442. ISSN 0235-9111.
66 MACOVEI, V., Ministerul Afacerilor Externe al României, România Cine ești dumneata, Domnule Mircea Coloșenco?. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 176-176. ISSN 0235-9111.
67 MARGHILOMAN, A., Necunoscută, România, România Din amintirile lui Alexandru Marghiloman. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 106-91. ISSN 0235-9111.
68 MARIN, C., Necunoscută, România, România Sensibilitatea feminină și universul artistic. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 0-0. ISSN 0235-9111.
69 MEDVEDOVICI, A., Universitatea din Bucureşti, România O lecție de umanism. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 121-116. ISSN 0235-9111.
70 MICHAJLOVA, S., Galeria Națională din Praga, Cehia Dansul incredibil al culorilor lui Teodor Buzu. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 352-351. ISSN 0235-9111.
71 MILICĂ, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Cuvinte electrice, telegrame eminesciene. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 242-226. ISSN 0235-9111.
72 MÎRZEA VASILE, C., Universitatea din Bucureşti, România O valoroasă lucrare despre limba română din Basarabia. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 198-190. ISSN 0235-9111.
73 MOISIU, V., Necunoscută, România, România Știri din Basarabia de astăzi. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 62-57. ISSN 0235-9111.
74 MOVILEANU, V., Necunoscută, România, România Ascultaţi de fraţii voştri – glasuri de la sate. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 75-74. ISSN 0235-9111.
75 MUNTEANU, C., Universitatea Danubius, Galaţi, România, România Despre raportul dintre realitate şi ficţiune în literatură. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 305-300. ISSN 0235-9111.
76 MUNTEANU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (V). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 78-67. ISSN 0235-9111.
77 MUREȘANU, C., Academia Româna, România Istorie și cunoaștere. Limba Română. 2019, nr. 4(254), 322-307. ISSN 0235-9111.
78 NECULA, S., Necunoscută, România, România Evadat din Basarabia cotropită (fragment). Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 249-240. ISSN 0235-9111.
79 NICĂ, J., Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, România Despre epigramă. Cu toată dragostea! O nouă teorie asupra epigramei. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 224-220. ISSN 0235-9111.
80 NICOLAU, C., Academia Româna, România Istoria unei prietenii durabile. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 111-108. ISSN 0235-9111.
81 NOVAC, G., Revista Baaadul literar, România Sedițiosul echilibrat. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 177-177. ISSN 0235-9111.
82 ONEA, O., Necunoscută, România, România Hasdeu și Marea Unire. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 144-134. ISSN 0235-9111.
83 PÂRJA, G., Uniunea scriitorilor din România, filiala Cluj, România Chișinău, poezia la etajul patru. Limba Română. 2018, nr. 7-8(249-250), 189-187. ISSN 0235-9111.
84 POP, I., Academia Româna, România Limba română este mărturia existenței romanității orientale. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 12-12. ISSN 0235-9111.
85 POP, I., Uniunea Scriitorilor din România, România Poezii. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 92-88. ISSN 0235-9111.
86 POPA, I., Institutul de Sociologie al Academiei Române, România Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (III). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 424-402. ISSN 0235-9111.
87 POPA, N., Uniunea Scriitorilor din România, România Nicolae POPA. Poezii. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 279-268. ISSN 0235-9111.
88 POPESCU, D., Asociația „Casa Mării Negre”, România Românii din jurul României – centura de castitate şi evadarea din cercul geopolitic. Limba Română. 2019, nr. 1(251), 41-35. ISSN 0235-9111.
89 POPESCU-BRĂDICENI, I., Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu, România Fondul umanist și lumea simbolurilor în Gândurile de lumină ale Doinei Drăguț. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 257-252. ISSN 0235-9111.
90 RACHIERU, A., Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, România La „morișca” adevărului. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 278-266. ISSN 0235-9111.
91 RAVINI, V., Uniunea Scriitorilor din Suedia, Suedia Cine este dușmanul poporului?. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 354-348. ISSN 0235-9111.
92 RUSU, M., Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, România, România Din suflet, „Limbii Române”!. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 28-26. ISSN 0235-9111.
93 SADOVEANU, M., Necunoscută, România, România Răzeşi şi măzâli de la Nistru. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 70-63. ISSN 0235-9111.
94 ŞANDRU, I., Fundaţia Culturală „Dr. Miron Cristea”, România Revista ,,Limba Română” şi fiinţa naţională a românilor basarabeni. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 39-38. ISSN 0235-9111.
95 SCURTU, I., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Istoria Basarabiei a fost și este pentru mine parte a istoriei românilor (Interviu realizat de Alexandru BANTOȘ). Limba Română. 2020, nr. 6(260), 438-429. ISSN 0235-9111.
96 STERE, C., Necunoscută, România, România Dreptul Basarabiei asupra României. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 115-112. ISSN 0235-9111.
97 STROE, M., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Poemul cuvintelor; Poemul unei zile de toamnă; Drum de bejenie; Toamna plecării. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 187-184. ISSN 0235-9111.
98 SUCIU, M., Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, România „Bandit” în Munţii Făgăraşului. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 325-321. ISSN 0235-9111.
99 TĂMÂIANU-MORITA, E., Universitatea Kindai, Japonia Relaţiile semnice evocative și construcţia sensului textual. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 103-79. ISSN 0235-9111.
100 FURTUNĂ, G., TANASE, A., Ministerul Finanţelor Publice, România Moldova: Dicționare vechi și mai noi ale limbii române. Limba Română. 2020, nr. 4-5(258-259), 107-97. ISSN 0235-9111.
101 TEODORAȘCU, F., Universitatea Danubius, Galaţi, România, România Ţăranul pitoresc şi presa românească din prima jumătate a secolului trecut. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 494-480. ISSN 0235-9111.
102 ȚEPORDEI, V., Necunoscută, România, România Ardealul și Basarabia. Limba Română. 2018, nr. 1-2(243-244), 82-80. ISSN 0235-9111.
103 TEȘU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Pledoarie pentru viitorul familiei. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 200-193. ISSN 0235-9111.
104 TICĂ, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, România Despre profesorul meu de farmacologie. Limba Română. 2019, nr. 2(252), 127-122. ISSN 0235-9111.
105 VASILIU, L., Uniunea scriitorilor din România, filiala Iaşi, România Oleandru însingurat. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 21-21. ISSN 0235-9111.
106 VIȘESCU, M., Societatea Culturală “Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, România Univers infinit; Destin; Descântec; Răni; Lumină; Dansul clipelor; Vis; Tăceri în reflux Pandemic; Lume târzie; Sete; Imagini; Stări comatoase; Nord; Ghicitoare. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 328-322. ISSN 0235-9111.
107 VONCU, R., Universitatea din Bucureşti, România O publicaţie inestimabilă. Limba Română. 2018, nr. 3-4(245-246), 54-52. ISSN 0235-9111.
108 WILLEMS, K., Universitatea din Ghent, Belgia Filosofia limbajului. Limba Română. 2019, nr. 3(253), 118-107. ISSN 0235-9111.
109 ZAFIU, R., Universitatea din Bucureşti, România Lecţie de erudiţie, înţelepciune şi umor. Limba Română. 2018, nr. 5-6(247-248), 164-162. ISSN 0235-9111.
110 ZIDARU, M., Societatea de Științe Istorice din România, Filiala Constanța, România Profesorul Ioan Scurtu – cercetător și editor al istoriei Basarabiei. Limba Română. 2020, nr. 6(260), 446-443. ISSN 0235-9111.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(255) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba_Romana_1_2020.pdf
Numărul 2-3(256-257) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_2_2020.pdf
Numărul 4-5(258-259) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Limba%20Romana_4-5_2020.pdf
Numărul 6(260) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/LR_6_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: