IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-23 13:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)48
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (4 din 4)151
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)147
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole25735576285026849
Volume68393481913
Total26415969766939

Vizualizări   826Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Artistul si circumstanțele de anvergură

0-0

CZU: 75(478)

Cozmolici Victoria

Țara mea de dincolo de Prut

9-13

CZU: 94(478)

Bantoş Alexandru

Unirea de la 1918 a fost impusă?

14-24

CZU: 94(478)

Mischevca Ion

Primul candidat „de dincolo” la președinția României

25-54

CZU: [94+323.2](478)

Druc Mircea

Biserica neamului și unitatea limbii româneşti

55-68

CZU: 821.135.1(091)

Colan Nicolae

Romanitate și românitate la reprezentanții Școlii Ardelene

69-79

CZU: 811.135.1(091)

Felecan Oliviu, Felecan Nicolae

Premise la „Geopolitica religiilor azi – Quo vadis, Europa?” Cultură şi civilizaţie europeană creştină versus tendinţele ateiste contemporane. Consecinţe demografice şi geopolitice

80-88

CZU: 316.74:2(498)

Voicu Victor

În serviciul muzei Clio sau ce înseamnă a fi istoric

89-95

CZU: 001.891:94

Mischevca Vladimir

O nouă formă de comunicare în spațiul virtual: oralitatea digitală

96-105

CZU: 808.51:004

Molea Viorica

Strategii în stabilirea valorii (ne)predicative a unor verbe

106-109

CZU: 811.135.1'36

Vâlcu Marcela

Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română

110-115

CZU: 811.135.1'367.625

Stratan Natalia

Ecologia limbii

116-126

CZU: 81'272

Codreanca Lidia

Între roman şi eseu

127-132

CZU: 821.135.1-4.09

Ursache Magda

Perspectiva narativă: tehnică şi strategie

133-142

CZU: 821.135.1.09

Ţau Elena

Un cărturar huşean (I)

143-151

CZU: 821.135.1.09

Rachieru Adrian Dinu

„Baladă studențească”: de la alchimia sensurilor la iluzia fantasmelor

152-170

CZU: 821.135.1-1.09

Hamat Petru

N. Iorga despre frumos în arta populară (I)

171-184

CZU: 821.135.1.09

Ursache Petru

Romanul unui om din Est

185-190

CZU: 821.135.1-31.09

Glodeanu Gheorghe

Discursul narativ postmodern. Mihaela Perciun, Cenușă rece

191-196

CZU: 821.135.1-31.09

Bantoş Ana

Un prozator impetuos și sigur

197-203

CZU: 821.135.1-3(478).09

Rusu Nicolae

Viziuni înaintea execuției

204-213

CZU: 821.135.1-3(478).09

Iachim Ion

Diplomatul cărturar Sicu V. Macovei – poet în vremuri de restriște

214-218

CZU: 821.135.1-1.09

Coloşenco Mircea

Refugiatul

219-223

CZU: 821.135.1-1

Macovei Sicu V.

Te voi tălpa, prietene, desculţ

224-231

CZU: 821.135.1-1(478)

Vizir Elena

Dramaturgia lui Mihai Eminescu

232-235

CZU: 821.135.1-2.09

Coloşenco Mircea

Mihail Sadoveanu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Hanu Ancuţei

236-247

CZU: 821.135.1-3.09

Puşcă Corneliu-Andy, Munteanu Cristinel

Mark Twain sau nonconformismul unei autobiografii

248-255

CZU: 821.111(73).09(092)

Vrabie Diana

Registre stilistice ale operei literare: o abordare teoretico-metodologică

256-263

CZU: 811.135.1'38:82.09

Şchiopu Constantin

Dezvoltarea competenței de lectură prin abordări inter- și transdisciplinare

264-269

CZU: 37.016:[811.135.1+821.135.1]

Lungu Angela

Omul de cuvânt

270-274

CZU: 821.135.1.09(092)

Milică Ioan

O distinsă personalitate a filologiei românești

275-279

CZU: [811.135.1+821.135.1.09](092)

Țâra Vasile D.

Să rămâi tu însuți, orice s-ar întâmpla

280-288

CZU: [811.135.1+821.135.1(478).09](051)

Mătcaş Nicolae

Eternizarea verii în care mama a avut ochii verzi

289-295

CZU: 821.135.1-31(478).09

Şchiopu Constantin

Publicația „Echinox” în pagini de epistolar

296-300

CZU: 821.135.1(051)

Boldea Iulian

Peisaj uman. Buchetul de sânziene din Mitoc pentru „insuliţa de românitate” din Vranov nad Toplou şi Sedliska

301-307

CZU: 821.135.1-92(478)

Sîrbu Antonina

Un program de studii este valoros dacă are o legătură reală cu practica Interviu realizat de Bianca MELNIC

308-314

CZU: 070:378(047.53)

Straub Thomas

Aspecte ale activității organizațiilor neguvernamentale. Cazul Republica Moldova

315-318

CZU: 061.2(478)(049.5)

Perez Yoan

Revelațiile artistice ale Victoriei Cozmolici

319-325

CZU: 75(478)(092)

Maslov Valentin

Mediul și oamenii comunităților

326-336

CZU: 316.334.55/.56+504

Ionescu Ion

Ion Dumeniuk – patriot al limbii române

337-342

CZU: 811.135.1(478)(092)

Cemîrtan Claudia

Probleme ale categoriei semnificației în lingvistica actuală

343-349
Butuc Petru

Colocviul de exegeză literară la Memorialul Ipotești

350-352

CZU: 821.135.1.09

Sainenco Ala

Dumitru Irimia. Națiune și rațiune

353-355

CZU: 821.135.1.09

Diaconu Mircea

Profesorul care a făcut Unirea

356-357

CZU: 811.135.1(092)

Ţurcanu Lucia

Basarabia lui Dumitru Irimia

358-364

CZU: 378.12(498)(092)+811.135.1(498)(092)

Şleahtiţchi Maria

Evocare: vocaţia de psihosociolog a lingvistului Dumitru Irimia

365-367

CZU: 378.12(498)(092)+811.135.1(498)(092)

Şleahtiţchi Mihail

Profesorul Dumitru Irimia

368-372

CZU: 378.12(498)(092)

Ghiță Smaranda

Repere în definirea limbajului poetic: Eugeniu Coșeriu și Dumitru Irimia

373-381

CZU: 811.135.1'38+821.135.1.09

Sainenco Ala

Colind

382-382

CZU: 821.135.1-1

Macovei Sicu V.