IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-12(58) pentru indicele czu "821.135.1-3(478).09"
O singură punte între singurătate și dragoste (romanul Şi tu eşti singur? De Aurelian Silvestru)
CZU : 821.135.1-3(478).09
Ostaşevschi Ana, Strajesco Natalia
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa cotidianului în proza Lidiei Istrati
CZU : 821.135.1-3(478).09
Dumitraşcu Violeta
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferențe folclorice în narațiunea lui Ion C. Ciobanu
CZU : 821.135.1-3(478).09
Niţă-Cocieru Mariana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polifonia romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…“ de Vladimir Beşleagă
CZU : 821.135.1-3(478).09
Gherman Oxana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faţete noi ale romanului istoric basarabean
CZU : 821.135.1-3(478).09
Ciocanu Ion
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni înaintea execuției
CZU : 821.135.1-3(478).09
Iachim Ion
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un prozator impetuos și sigur
CZU : 821.135.1-3(478).09
Rusu Nicolae
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiridon Vangheli pe „pajiștea albastră” din lumea copilăriei
CZU : 821.135.1-3(478).09
Butnaru Tatiana
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza Lui Nicolai Costenco despre experienţa deportării. Elemente de receptare critică
CZU : 821.135.1-3(478).09
Bodlev Ala
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă imagologică privind Basarabia și Bbasarabeanul în creația Druțiană
CZU : 821.135.1-3(478).09
Luchianciuc Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnezia generalizată şi amputarea memoriei istorice a Basarabiei în textele lui Ioan Mânăscurtă
CZU : 821.135.1-3(478).09
Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Vasilache: teatralitatea lumii
CZU : 821.135.1-3(478).09
Băicean Iraida
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale discursului în proza lui Anatol Moraru
CZU : 821.135.1-3(478).09
Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Marinat, omul din Gulag: condiţia tragică
CZU : 821.135.1-3(478).09
Sîrbu Inga
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexei Marinat: amintiri dintr-o copilărie transnistreană
CZU : 821.135.1-3(478).09
Sîrbu Inga
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme ale teatralităţii in proza lui Ion Druţă
CZU : 821.135.1-3(478).09
Ghilaş Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul ludic în proza lui Anatol Moraru
CZU : 821.135.1-3(478).09
Costin Iraida
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitura lui Nicolae Leahu: un festin intertextual
CZU : 821.135.1-3(478).09
Costin Iraida
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Vladimir Beşleagă în receptare critică
CZU : 821.135.1-3(478).09
Gherman Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale discursului în proza lui Anatol Moraru
CZU : 821.135.1-3(478).09
Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58