IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-18(45) pentru indicele czu "821.135.1-31(478).09"
Gânduri pe marginea lecturării romanului Orizonturi de Eugenia Mincu
CZU : 821.135.1-31(478).09
Savin-Zgardan Angela
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eternizarea verii în care mama a avut ochii verzi
CZU : 821.135.1-31(478).09
Şchiopu Constantin
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica Albă de Ion Druță. Relația dintre simbolistica titlului, moto și planurile romanului
CZU : 821.135.1-31(478).09
Cîlț Mariana
Limba Română
Nr. 4(240) / 2017 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dialogal feminin-masculin sau anevoioasa cale a cunoaşterii „Omului din om”
CZU : 821.135.1-31(478).09
Gherman Oxana
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
CZU : 821.135.1-31(478).09
Ivanov Nadejda
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă
CZU : 821.135.1-31(478).09
Bileţchi Nicolae
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Romanul optzecist în căutare şi afirmare
CZU : 821.135.1-31(478).09
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Reprezentări artistice ale imaginarului erotic în roman 
CZU : 821.135.1-31(478).09
Ciocanu Ion
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire
CZU : 821.135.1-31(478).09
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia monopolizării perspectivei narative în romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă
CZU : 821.135.1-31(478).09
Ţau Elena
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Vocile” lui Homo Artifex între ficţiune şi realitate
CZU : 821.135.1-31(478).09
Gherman Oxana
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral
CZU : 821.135.1-31(478).09
Corcinschi Nina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica Albă de Ion Druță: orânduirea lumii între cele două Ecaterine
CZU : 821.135.1-31(478).09
Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Stere între paradigma modernistă şi postmodernistă
CZU : 821.135.1-31(478).09
Burlacu Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un roman incitant: „Noaptea Sfântului Andrei” de Ion Vicol
CZU : 821.135.1-31(478).09
Ciocanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice)
CZU : 821.135.1-31(478).09
Ghilaş Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O dragoste Shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau Nicolae Dabija în ipostază de romancier)
CZU : 821.135.1-31(478).09
Dolgan Mihail
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Povara bunătății noastre” de Ion Druță: Nuța față în față cu destinul
CZU : 821.135.1-31(478).09
Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Document și ficțiune în romanul Cumplite vremi Vladimir Beșleagă
CZU : 821.135.1-31(478).09
Grosul Diana
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
R, SU. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-89-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele feminine în romanele lui Aureliu Busuioc
CZU : 821.135.1-31(478).09
Melinte Adriana
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 24, Vol.1, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-89-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45