IBN
Închide

120Publicaţii

859Descărcări

67323Vizualizări

Burlacu Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 103. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 43
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 34
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 2

Galina Anițoi. Personaje în tunelul tranziției. Chișinău: UNU, 2022
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul de azi: strategii narative
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Elena Țau: contribuții naratologice
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul poetic românesc
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viață consacrată studiului literaturii. Profesorul Timofei Roșca la 80 de ani
Caraman Vlad , Burlacu Alexandru
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Matei Nica, exilat în poezie
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victoria FONARI. HERMENEUTICA MITULUI ANTIC ÎN POEZIA DIN REPUBLICA MOLDOVA (1990-2010). Chișinău: Epigraf, 2021. 272 p.
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

(Neo)modernism în rupturi rizomice
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Ciurunga: poezia universului carceral
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, memorialist și publicist literar
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, poetul: centenarul debutului
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Arhip Cibotaru: Un poet la porțile închise
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea generaționistă în Basarabia interbelică
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0338-4.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Boțu: întoarcea către sine a geometrului
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petru Cărare: „săgeți” inocent disidente
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia „transfugilor”: între textualism și tragism
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia realității în formule cinematografice (Autor Dumitru Olărescu)
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci mașini de scris”
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 120