IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593842277901949204
Volume57683243807
Total2164166216631597

Vizualizări   1081Descărcări   187

Conţinutul numărului de revistă

Limba noastră cea română la Academia de Științe a Moldovei

7-7
Condraticova Liliana

Limba română – memorie, cetate și stindard

8-13
Suceveanu Arcadie

Cosmosul eminescian. Congresul Mondial al Eminescologilor la cea de a VIII-a ediție

14-18
Gîrlea Olesea

Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural

19-24

CZU: 94(478)

Bîrlădeanu Virgiliu, Cojocaru Ludmila D.

Cea de-a IV-a Conferinţă Internaţională în domeniile Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale

25-26
Tofan Eugenia

Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?

27-32

DOI: 10.5281/zenodo.3525076

CZU: 336.531.2:001.891(478)

Cuciureanu Gheorghe, Minciună Vitalie

Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente

33-39

DOI: 10.5281/zenodo.3525081

CZU: 581.2+632.9

Lupaşcu Galina, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Mihnea Nadejda

Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină

40-44

DOI: 10.5281/zenodo.3525086

CZU: 616.366-002-036.12-07-08:618.3

Cerneţchi Olga, Cemortan Maria, Sagaidac Irina

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

45-51

DOI: 10.5281/zenodo.3525095

CZU: 634.8

Cuharschi Mihail, Cebanu Vitalie, Taran Nicolae, Găină Boris, Degteari Vladimir

Aspecte problematice privind modul de recunoaștere și contabilizare a pierderilor efectivelor de păsări

52-58

DOI: 10.5281/zenodo.3525104

CZU: 657.4:636.5

Ţapu Tatiana

Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova

59-68

DOI: 10.5281/zenodo.3525109

CZU: 342.9(478)

Balmuş Victor, Frunză Iurie

Lichidarea de către guvernul țarist a particularităților administrative și privilegiilor regiunii Basarabia în anii 1828–1868

69-76

DOI: 10.5281/zenodo.3525116

CZU: 94(478)”1828-1868”

Agachi Alexei

Misionarismul în serviciul diplomației. Misiunile catolice în Țara Moldovei și Țara Românească în primele decenii al secolului al XVII-lea

77-85

DOI: 10.5281/zenodo.3525120

CZU: 94(498+478):2”XV”

Hadîrca Daniela

Cu privire la cercetările monografice în teren desfășurate de institutul social român din Basarabia (1934–1940)

86-94

DOI: 10.5281/zenodo.3525122

CZU: 94(478)”1934-1940”

Chiciuc Ludmila

Academician Andrei Andriesh – prominent physicist, science organizer, man of a great humanity

95-101

DOI: 10.5281/zenodo.3525126

CZU: 001.89:53(478)(092)+929A.Andrieș

Tsiulyanu Dumitru

Mircea Platon și rolul elitelor în structurarea personalității naționale

102-106

DOI: 10.5281/zenodo.3525128

CZU: 821.135.1.09

Ţurcanu Andrei

Actele de vorbire directive: forţa ilocuţionară şi mărcile lor de codificare în limba română

107-111

DOI: 10.5281/zenodo.3525132

CZU: 811.135.1'367.6

Constantinovici Elena

Tehnici și strategii de traducere în versiunile românești ale romanului Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov

112-118

DOI: 10.5281/zenodo.3525136

CZU: 821.161.1:81'25=811.135.1.

Druţă Inga

Colindatul în ceată bărbătească în studiile etnologului Nicolae Băieșu

119-123

DOI: 10.5281/zenodo.3525138

CZU: 398.332.4+82-144

Niţă-Cocieru Mariana

Basarabia în GULAG: memoria tragică a istoriei contemporane

124-131

DOI: 10.5281/zenodo.3525142

CZU: 821.135.1.09

Antoni Cristina

Liviu Damian: cercurile verbului

132-138

DOI: 10.5281/zenodo.3525146

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru

Elemente de construcţie a personajelor druţiene: identitate etnică şi esenţă umană

139-142

DOI: 10.5281/zenodo.3525150

CZU: 821.135.1-3(478).09

Rusnac-Frăsineanu Magdalena

Caracterul teleologic al educației

143-151

DOI: 10.5281/zenodo.3525158

CZU: 37.013.3

Pâslaru Vladimir

Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală

152-156

DOI: 10.5281/zenodo.3525164

CZU: 37.016:811.135.1'1

Callo Tatiana

Soprana Maria Cebotari în lumina și umbra ecranului

157-164

DOI: 10.5281/zenodo.3525174

CZU: 792.54.071.2.028(478)(092)

Olărescu Dumitru

Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii

165-168

DOI: 10.5281/zenodo.3525176

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor

O lucrare de pionierat consacrată serviciului militar din Republica Moldova

169-170

CZU: 355.2(478)

Xenofontov Ion

Culoare și simbol în cultura românească profundă

171-172

CZU: 39(=135.1)+74.017.4(=135.1)

Ghilaş Victor

Paul Goma reîntors acasă într-un volum de sinteză critică

173-174
Şimanschi Ludmila

O viață dedicată matematicii. Academicianul Vladimir ARNAUTOV la 80 de ani

175-176

CZU: 51(478)(092)

Izbaş Vladimir, Damian Florin

Omul care a schimbat sensul ştiinţei. Academicianul Ion BOSTAN la 70 de ani

177-179

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu

Fondatorul şcolii ştiinţifice a farmacologiei naţionale. Membrul corespondent al AȘM Victor GHICAVÎI la 75 de ani

180-181

CZU: 61(478)(092)

Prestanță științifică și diplomație universitară. Doctorul habilitat în filologie Elena PRUS la 60 de ani

182-183

CZU: 82(478)(092)

Dodu-Savca Carolina