IBN
Închide
Chiciuc Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2020 - 1

Reflectarea activității Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) în edițiile periodice de specialitate de la București
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte privind moștenirea științifică și culturală a Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la cercetările monografice în teren desfășurate de institutul social român din Basarabia (1934–1940)
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea activității Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) în paginile ediției periodice a instituției
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Anton Crihan despre evenimentele revoluţionare din Basarabia anilor 1917-1918
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Petriceicu Hasdeu despre cercetarea istorică și modelul istoricului profesionist
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-031-2.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Alistar fruntaș al mișcării naționale din Basarabia
Chiciuc Ludmila , Frangopol Cătălina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Pantelimon Halippa - președinte al Institutului Social Român din Basarabia (1934 - 1940)
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cu privire la ascensiunea profesională academică a istoricului basarabean Alexandru V. Boldur
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul social al cercetărilor monografice ale Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cu privire la problemele realității sociale din satele basarabene cercetate monografic de Institutul Social Român din Basarabia (1934-1940)
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențe din activitatea ilustrului economist, prof.univ., teodosie al. știrbu, în cadrul institutului social român din Basarabia (1934-1940)
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 27 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consideraţii privind instituirea şi activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la problema angajării în câmpul muncii a tinerilor absolvenţi ai specialităţii Istorie
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinia separată a istoricului Alexandru Boldur privind constituirea Institutului Social Român din Basarabia (1934 - 1940)
Chiciuc Ludmila
Institutul de Istorie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Deportările din 5-6 iulie 1949: studiu de caz local
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Conlucrarea instituţiei administraţiei publice în domeniul conservării monumentelor istorice. Cazul Judeţului Cetatea – Albă (1918-1940)
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-16-1.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Consideraţii privind concepţia istorică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 24 December, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Cu privire la reflectarea vieţii şi operei poetului Mihai Eminescu în paginile revistei „Viaţa Basarabiei‖ (1932-1944)
Chiciuc Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne
Vol.2. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9579-6-0.
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19