IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593828277901949204
Volume57683223807
Total2164166215031597

Vizualizări   1482Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

“Intelectualitatea de la Chişinău a apropiat victoriile anului istoric 1989” 3-6

CZU: 94(478)

Duca Gheorghe
Poezia originilor 7-10

CZU: 821.135.1-1(478).09

Cimpoi Mihai
Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra limbajului şi a limbii române 11-14

CZU: 811.135.1(478)

Popa Gheorghe
O problemă a istoriei limbii române aparent rezolvată: periodizarea 15-18

CZU: 811.135.1'0

Bochmann Klaus
Limba ca factor integrator al statului 19-23

CZU: 811.135.1'1(478)

Bahnaru Vasile
Valorificarea patrimoniului onomastic naţional 24-28

CZU: 811.135.1'373.2(478)

Eremia Anatol, Cosniceanu Maria
Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor politice într-o societate bazată pe cunoaştere 29-32

CZU: 321.02

Porcescu Sergiu
Instituţia prezidenţială – studiu de drept constituţional comparat 33-43

CZU: 342.5

Guceac Ion
Semnificaţia interesului naţional în definirea unor priorităţi strategice de politică externă a Republicii Moldova 44-49

CZU: 327(478)

Juc Victor
Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice 50-55

CZU: 001.89:378.2

Canţer Valeriu
Ai noştri tineri la Lyon învaţă… 56-57

CZU: 378.1(44+478)

Iliasenco Olga
Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni 58-61

CZU: 314.1(100)(063)

Gagauz Olga
Salturile extraordinare în fizica de ieri, de azi şi de mâine 62-63

CZU: 53(478)(063)

Rotaru Tatiana
Infoinvent - 2009 64-64

CZU: 001.894

Matthias Weckerling, Doctor Honoris Causa al AŞM 65-65
Cu cât mai mic, cu atât mai performant 66-68

CZU: 533.9+620.3

Tighineanu Ion
Medicina informaţională – aspectul terapeutic şi diagnostic al nanotehnologiilor 69-75

CZU: 615:620.3

Rotaru Anatol, Eţco Ludmila, Chiriac Ala
Coordonate ale calităţii în domeniul serviciilor sanitare 76-79

CZU: 614.2(478)

Tintiuc Dumitru, Ciocanu Mihail, Maistrenco Galina, Damaschin-Rughină Lilia
Viziuni asupra tematicii de cercetare-dezvoltare din viticultura şi vinificaţia Moldovei 80-81

CZU: 001.891:[634.8+663.2](478)

Găină Boris
Sisteme de cultură în pomicultură. Randamentul producţiei de fructe 82-89

CZU: 634.1(478)

Balan Valerian
Studierea moştenirii epistolare a lui Dimitrie Cantemir. Actualitate şi perspective 90-91

CZU: 94(478)

Ţvircun Victor
Muzica militară în descrierile cantemiriene 92-98

CZU: 78(478):94(560)

Ghilaş Victor
Mănăstirea Frumoasa: timp şi memorie 99-107

CZU: 271(478)(091)+726.71

Munteanu Vitalie
Arhitectura vernaculară în piatră din Republica Moldova – o redescoperire a fenomenulu 108-113

CZU: 72.031(478)(091)

Bâzgu Eugen, Ursu Mihail
Prosopul moldovenesc: diversităţi funcţional-tehnologice şi decorativ-simbolice 114-118

CZU: 391(=135.1)(478)

Postolachi Elena
Produse alimentare şi bucate în cadrul ceremonialului de căsătorie 119-123

CZU: 392.4/.5(478)

Iarovoi Valentina
Elena Bontea şi magia luminii 124-125

CZU: 75(478)(092)

Toma Ludmila
Particularităţi stilistice ale spectacolelor “Revizorul”pe scena chişinăuiană 126-127

CZU: 792.02(478)

Koroliova Elfrida
Anii de zbucium şi nopţile de nesomn ale lui Simion Cibotaru 128-129

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Corbu Haralambie
Colos al biologiei celulare şi tisulare vegetale din sec.XX 130-131

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor
O apariţie editorială multaşteptată 132-132

CZU: 72.031(478)

Ciocanu Sergius
Mitropolitul Dosoftei şi opera sa în interpretarea inginerului,teologului şi istoricului Nicolae Fuştei 133-133

CZU: 008(=135.1)(092)+281.95(092)Dosoftei

Rotaru Tatiana
Fărâme dintr-un testament 134-134

CZU: 54(478)(092)

Cucereanu Viorica
Simboluri heraldice academice noi 135-136

CZU: 929.6

Andrieş-Tabac Silviu
Acad. Andrei Ursu la 80 de ani 137-139

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor
Dr.nab. Vasile Bahnaru la 60 de ani 140-140

CZU: 811.13(478)(092)

Dr.hab. Anatol Rotaru la 60 de ani 141-141

CZU: 53(478)(092)

Dr.hab. Ana-Maria Plămădeală la 60 de ani 142-143

CZU: 791.44.072(092)

Bohanţov Alexandru, Olărescu Dumitru