IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071589245277411949204
Volume57681373806
Total2164165738231547

Vizualizări   1093Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Ştiinţa şi dezvoltarea naţională 3-7

CZU: 001.89(478+4-11)(063)

Duca Gheorghe
Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura 8-13

CZU: 001.89(478+4-11)(063)

Universul cărţii la Dimitrie Cantemir 14-19

CZU: 008(478)+94(478)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Mircea Eliade: Pledoarie pentru tezaurul eminescian 20-22

CZU: 821.135.1-1.09

Troianowski Lidia
Limba română, oastea noastră naţională 23-31

CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091)

Vieru Grigore
Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau tranziţia de la memorie la istorie 32-37

CZU: 821.135.1-1(478).09

Bantoş Ana
Limba română: probleme şi exigenţe 38-41

CZU: 811.135.1(478)

Cujba Vasile
Omul ca agent şi obiectiv social în contextul tranziţiei 42-44

CZU: 141.7+323(478)

Roşca Alexandru
Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii 45-45

CZU: 316.74:001.89

Timuş Andrei, Rusandu Ivan
Activitatea Secţiei Ştiinţe Economice şi Matematice în prima jumătate a anului 2007 46-49

CZU: 001.89:[33+51+004](478)

Mişcoi Gheorghe
Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri 50-52

CZU: 539.2+620.3

Tighineanu Ion
Влияние гидростроительства на экологическое состояние реки Днестр 53-57

CZU: 556.531:504.453.062.2(478)

Зубков Елена
Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate 58-60

CZU: 001.1(478)

Belostecinic Grigore
Membri titulari ai A.Ş.M. aleşi la 3 aprilie 2007 61-68

CZU: 001.89(478)

Membri corespondenţi ai A.Ş.M. aleşi la 3 aprilie 2007 69-76

CZU: 001.89(478)

Ion Vatamanu, necunoscutul 77-78

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Batîr Dumitru
Ion Vatamanu, chimist de certă valoare 79-80

CZU: 54(478)(092)

Lupaşcu Tudor
Cristofor Simionescu 81-81

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe, Vlad Pavel, Gulea Aurelian, Turtă Constantin, Batîr Dumitru, Lupaşcu Tudor, Revenco Mihail
Aniversări 82-87

CZU: 929:001.89(478)

Fomin Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei a devenit membru corespondent al Uniunii Internaţionale a Academiilor 88-88