IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071614394282511949204
Volume57693413819
Total2164168373532070

Vizualizări   1007Descărcări   188

Conţinutul numărului de revistă

Academia de Științe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate

7-7
Condraticova Liliana

Muzeul Național de Artă al Moldovei – provocări și perspective de promovare a valorilor culturale naționale în context internațional

8-11
Zbârnea Tudor

A fost aleasă noua conducere a Academiei de Științe a Moldovei – un pas spre performanță, vizibilitate și consolidare a comunității științifice

12-13

Oportunități de dezvoltare a platformei electronice științifico-educaționale RENAM – GEANT

14-21

DOI: 10.5281/zenodo.3364300

CZU: 004.7+001.891

Secrieru Grigore, Bogatencov Petru, Tighineanu Ion

Metodologii de identificare și selectare a criteriilor de evaluare a interfețelor softurilor educaționale de matematică

22-30

DOI: 10.5281/zenodo.3364318

CZU: 004:51

Caftanatov Olesea

Sintetizarea prin electroeroziunea carburilor pe suprafeţele metalice

31-34

DOI: 10.5281/zenodo.3364304

CZU: 539.21+544.6+621.9.047

Kazak Natalia

La un jubileu de la cucerirea Lunii, sau cum Sovietele au pierdut cursa

35-40

DOI: 10.5281/zenodo.3364308

CZU: 629.7

Ursachi Veaceslav

Etapele procesului de restructurare a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera „Lafarge Ciment”

41-47

DOI: 10.5281/zenodo.3364322

CZU: 504.064.3:574(478)

Certan Corina

Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova

48-53

DOI: 10.5281/zenodo.3364324

CZU: [630*2:633.88+581/582](478)

Novac Gheorghe

Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate

54-62

DOI: 10.5281/zenodo.3364326

CZU: 631.4

Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir

Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică

63-66

DOI: 10.5281/zenodo.3364328

CZU: 633.1

Postolati Alexei, Kunz Karoline, Rudoi Maria

Neurochirurgia, o ştiinţă în plină schimbare

67-73

DOI: 10.5281/zenodo.3364334

CZU: 616.8-089

Zapuhlîh Grigore

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

74-82

DOI: 10.5281/zenodo.3364337

CZU: 616.24-036.12-07-085

Гикавый Виктор, Клюева Елена, Поветкин Сергей, Бачинский Николай, Подгурски Лилия, Цуркан Лучия, Польшакова Ирина, Киану Марин

De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească

83-91

DOI: 0.5281/zenodo.3364339

CZU: 061.12(498)(091)+91(44)(092)

Ursu Vasile-George

Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475)

92-98

DOI: 10.5281/zenodo.3364343

CZU: 94(478)"1471-1475"

Mărculeţ Vasile

Tehnologii educaționale inovaționale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți instruirea adaptivă

99-105

DOI: 10.5281/zenodo.3364349

CZU: 378.147

Gaşiţoi Natalia, Zastînceanu Liubov

Competenţe digitale dezvoltate la studenţi în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”

106-113

DOI: 10.5281/zenodo.3364347

CZU: 378.147:004

Popov Lidia

Bunul-simţ sau ce poate ţâşni din inteligenţa unui critic literar

114-117

DOI: 10.5281/zenodo.3364355

CZU: 821.135.1.09

Grati Aliona

Rostul lui Dumnezeu și implicația diavolului în aforismele lui Grigore Vieru

118-124

DOI: 10.5281/zenodo.3364359

CZU: 821.135.1-84(478).09

Gîrlea Olesea

Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci mașini de scris”

125-129

DOI: 10.5281/zenodo.3364361

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru

Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice

130-135

DOI: 10.5281/zenodo.3364363

CZU: 821.135.1.09

Apetri Dumitru

Palatul Președintelui Republicii Moldova

136-146

DOI: 10.5281/zenodo.3364379

CZU: [72(091)+725.17(478-25)]

Şlapac Mariana, Andrieş-Tabac Silviu

Spațialitatea publică în structura complexurilor vitivinicole autohtone

147-153

DOI: 10.5281/zenodo.3364381

CZU: 725.42:663.2+338.48:634.8

Trifan Aurelia

Patrimoniu și patrimonializare: experiența țărilor europene și a Republicii Moldova

154-160

DOI: 10.5281/zenodo.3364377

CZU: 008(478+4)

Miron Marina, Nicoglo Diana

Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană

161-166

DOI: 10.5281/zenodo.3364383

CZU: 75.04(478)(092)

Stăvilă Tudor

Artele decorative naţionale într-o lucrare fundamentală

167-168

CZU: 745(478)

Marian Ana

Din trecutul muzical național. Anastasia Dicescu – artistă lirică emergentă

169-171

CZU: [782.1.071+792.54.071](498)

Mustea Gheorghe

Savantul care a dus numele neamului său departe în lume. Academicianul Gheorghe GHIDIRIM la 80 de ani

172-173

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion

Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani

174-175

CZU: 1(478)(092)

Moraru Victor, Juc Victor

Personalitate marcantă a științei și practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani

176-177

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion, Cerneţchi Olga

Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani

178-178

CZU: 57(478)(092)

Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala

Fizica și pedagogia ca mod de a fi. Academicianul Alexei Simaşchevici la 90 de ani

180-181

CZU: 53(478)(092)

Profesorul și cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin BURLACU la 60 de ani

182-183

CZU: 94(478)(092)

Enciu Nicolae, Xenofontov Ion