IBN
Închide
Bîrlădeanu Virgiliu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

„Rattrapons notre retard et laissons l’amerique derriere nous”: campagnes de reforme dans la RSSM pendant le plan septennal (1959-1965)
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică 12-13 iunie 1941 - 80 de ani de la deportarea populației in primul an de putere sovietică in Basarabia, 11 iunie 2021
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică Operațiunea sever/nord deportarea martorilor lui Iehova din RSS Moldovenească Chișinău, 1 aprilie 2021.
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Locuri și politici ale memoriei în estul Republicii Moldova: de la mituri separatiste la amnezia post-totalitară (I)
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist în politicile administrației separatiste de la Tiraspol (1990–2019)
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini de istorie și politici ale memoriei privind represiunile staliniste pe malul stâng al Nistrului
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Comemorarea celui de-al Doilea Război Mondial la Tiraspol: contextele ideologice ale separatismului
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comemorarea celui de-al Doilea Război Mondial la Tiraspol: contextele ideologice ale separatismului
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural
Bîrlădeanu Virgiliu1 , Cojocaru Ludmila D.2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Represiunile staliniste în politica comemorativă a administrației separatiste de la Tiraspol (1990–2019)
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Crimele regimului totalitar sovietic şi memoria celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945): prolegomene la politicile comemorative din Republica Moldova
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Conferință științifică Foametea în RSS Moldovenească (1946-1947): istoria și memoria tragediei în cercetările actuale, 5 mai 2017
Bîrlădeanu Virgiliu1 , Pădureac Lidia2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

De la practici de comemorare la nostalgie după URSS. Dilemele politicilor memoriei colective în epoca post-totalitară. Un studiu de caz
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Noi proiecte de construcţie a naţiunii în sud-estul Europei: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova şi Muntenegru(abordare comparativă)
Cojocaru Ludmila D.1 , Bîrlădeanu Virgiliu2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(151) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Satul Drochia: Pagini de istorie
Bîrlădeanu Virgiliu
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(75) / 2008 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea, 2 vol.
Bîrlădeanu Virgiliu , Felea Alina
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(75) / 2008 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Sesiunea de comunicari stiintifice autoritatea critica in istoriografie si in istoriografia literara 20-21 octombrie 2006, Alba Iulia, Romania.
Bîrlădeanu Virgiliu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17