IBN
Închide

44Publicaţii

262Descărcări

11043Vizualizări

Pâslaru Vladimir Miron
Cuvinte-cheie (79): language education (2), education (2), educaţie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Terminologia educației lingvistice și literare: constituire și unificare
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Moştenire, Influenţă, Continuitate
ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Frumosul ca triadă a ființei umane
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la „Cercaţi scripturile...” la Educaţia literar-artistică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele teleologiei educației moderne
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

C. Noica vs Aristotel cu privire la terminologia cunoaşterii
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația anticorupție: concept, terminologie, strategie
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de structurare a terminologiei pedagogice
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi
Pâslaru Vladimir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea umană și educația artistic-estetică
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni pedagogice ale cultivării limbii române în Republica Moldova
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inga DRUŢĂ. Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare. Iaşi, Editura TipoMoldova, 2014, 98 p.
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Politici sociolingvistice şi integrarea socială a alofonilor din Republica Moldova
Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dimensiuni ale educaţiei axiologice interculturale a studenţilor prin învăţarea limbii străine
Putuntean Nina12, Pâslaru Vladimir3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(74) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru o educaţie eco-estetică
Pâslaru Vladimir1, Cojocaru Snejana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate
Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele educaţiei lingvistice şi literare
Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria, Rogojină Didina, Silistraru Nicolae, Pâslaru Vladimir, Callo Tatiana, Afanas Aliona, Spînu Lilia, Chicu Valentina, Solovei Rodica, Volcov Valeriu, Rabacu Ion, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excurs sintetic asupra cercetărilor ştiinţifice în proiectul “Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (2006-2010)
Vicol Nelu, Callo Tatiana, Pâslaru Vladimir, Colţun Gheorghe, Cazacu Tamara, Isac Ştefania, Volcovscaia Maria, Hadîrcă Maria, Bâlici Veronica, Luca Stela, Baboglo Ignat, Vasilioglo Constantin, Ţâmpău Victor, Guţu Svetlana, Guzun Oxana, Gărbălău Veronica, Suruceanu Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea conştiinţei ecologice – finalitate de bază a învăţămîntului modern
Cojocaru Snejana, Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44