IBN
Închide

62Publicaţii

1082Descărcări

46145Vizualizări

Pâslaru Vlad
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 3

Dimensiuni teoretice și metodologice ale formării culturii artistic-estetice la elevii claselor primare: Studiu monografic
Gînju Tatiana
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălţi, 2022 / ISBN 978-9975-161-06-0
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație pentru identitate
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logică științifică și competența școlară
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Epistemele metodologiei educației
Pâslaru Vlad1 , Axentii Victor2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia educaţiei estetice a lui Emil Brandza
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul și terminologia educației literar-artistice
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialităţi comunicativ-lingvistice şi estetic-literare ale culturii teatrale
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelația conceptelor dezvoltare personală – educație pentru societate
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul teleologic al educației
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiune şi obligativitate – calea spre normativitate
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia educației lingvistice și literare: constituire și unificare
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Frumosul ca triadă a ființei umane
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la „Cercaţi scripturile...” la Educaţia literar-artistică
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele evaluării şcolare
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele teleologiei educației moderne
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de structurare a terminologiei pedagogice
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Perspectiva gnoseologică a terminologiei pedagogice
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

C. Noica vs Aristotel cu privire la terminologia cunoaşterii
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația anticorupție: concept, terminologie, strategie
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia moral-spirituală – un termen pedagogic
Pâslaru Vlad
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Contribuții epistemologice și praxiologice la fundamentarea unei noi științe a educației. Recenzie la monografia colectivă Pedagogia culturii emoţionale, autoare Maia Cojocaru-Borozan, Corina Zagaievschi
Pâslaru Vlad
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea umană și educația artistic-estetică
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni pedagogice ale cultivării limbii române în Republica Moldova
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inga DRUŢĂ. Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare. Iaşi, Editura TipoMoldova, 2014, 98 p.
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Politici sociolingvistice şi integrarea socială a alofonilor din Republica Moldova
Pâslaru Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dimensiuni ale educaţiei axiologice interculturale a studenţilor prin învăţarea limbii străine
Puțuntean Nina12 , Pâslaru Vlad3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(74) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru o educaţie eco-estetică
Pâslaru Vlad1 , Cojocaru Snejana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele educaţiei lingvistice şi literare
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria , Rogojină Didina , Silistraru Nicolae , Pâslaru Vlad , Callo Tatiana , Afanas Aliona , Spînu Lilia , Chicu Valentina , Solovei Rodica , Volcov Valeriu , Rabacu Ion , Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-1503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excurs sintetic asupra cercetărilor ştiinţifice în proiectul “Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (2006-2010)
Vicol Nelu , Callo Tatiana , Pâslaru Vlad , Colţun Gheorghe , Cazacu Tamara , Isac Ştefania , Volcovscaia Maria , Hadîrcă Maria , Bâlici Veronica , Luca Stela , Baboglo Ignat , Vasilioglo Constantin , Ţâmpău Victor , Guţu Svetlana , Guzun Oxana , Gărbălău Veronica , Suruceanu Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea conştiinţei ecologice – finalitate de bază a învăţămîntului modern
Cojocaru Snejana , Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Adolescentul contemporan versus violenţa şi agresivitatea socială
Tacu Mariana1 , Pâslaru Vlad2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(63) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-1155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultima noastră redută
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 3-4(177-178) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Concepţia educaţiei în Republica Moldova
Guţu Vladimir1 , Bucun Nicolae2 , Cemortan Stela2 , Pâslaru Vlad2 , Mija Violeta2 , Velişco Nadejda3 , Ghicov Adrian3 , Parlicov Eugenia3 , Volcov Valeriu
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-224. Vizualizări-2684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia intelectuală şi subiectivarea cunoaşterii
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi entitate în educaţie
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 13 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile educaţii ca stare a conştiinţei pedagogice
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile educaţii şi educaţia morală a adolescentului
Pâslaru Vlad1 , Tacu Mariana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-50. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

A fi mioritic
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni conceptuale ale calităţii educaţiei
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea umană şi societatea cunoştinţelor
Pâslaru Vlad
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(47) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 4

Dimensiunile educaţională şi socială ale evaluării şcolare
Pâslaru Vlad , Popa-Taiss Claudia-Simona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia elaborării programelor analitice pentru cursurile universitare
Pâslaru Vlad1 , Zbîrnea Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema evaluării rezultatelor şcolare la educaţia muzicală
Morari Marina , Pâslaru Vlad
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 63