IBN
Închide
Balmuş Victor
Cuvinte-cheie (85): calitatea normelor de drept (2), cercetare-dezvoltare (2), metodologie de finanțare a proiectelor în domeniile cercetării şi inovării (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Calitatea normelor de drept din Codul cu privire la știință și inovare și celor din actele normative complementare (continuare)
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cu privire la constituționalitatea deciziilor de inadmisibilitate ale Curții Constituționale a Republicii Moldova
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incertitudinea și neconstituționalitatea unor prevederi din Codul Administrativ al Republicii Moldova în interpretarea Curții Constituționale
Balmuş Victor, Frunză Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova
Balmuş Victor, Frunză Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea principiilor preeminenței dreptului, securității juridice și calității normelor de drept în procesul reformării domeniilor cercetării, dezvoltării și inovării
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului educației și amendarea Codului cu privire la știință și inovare
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ
Blaşcu Olesea1, Balmuş Victor2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administrației publice din Republica Moldova – obiectiv comun al guvernării și comunității științifice
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Derogarea şi excepția în doctrină şi în legislaţia naţională
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea creației științifice și asigurarea interesului public în activitatea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici în domeniul științei
Furdui Teodor1, Balmuş Victor2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Conceptul administrării ştiinţei
Balmuş Victor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia proprietăţii intelectuale în contextual negocierilor privind asocierea la spaţiul european de cercetare
Balmuş Victor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Cu privire la Acordul de Parteneriat între guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
Balmuş Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la natura juridică a contractului normativ
Balmuş Victor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea si dimensiunea conceptului contract administrativ
Guceac Ion, Balmuş Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Ajustarea proiectului codului învăţământului la rigorile europene şi internaţionale
Balmuş Victor
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19