IBN
Închide

190Publicaţii

963Descărcări

128373Vizualizări

Ciochină Valentina82Furdui Vlada48Duca Gheorghe38Vrabie Valeria36Glijin Aliona33Tudorache Gheorghe22Gheorghiu Zinaida21Găină Boris15Chirilov Alexandru12Vudu Lorina11Jitari Iurie10Vudu Stela9Berezovscaia Elena9Vudu Grigore8Botnari Vasile8Frunze Rodica7Şeptiţchi Vladimir7Priseajniuc (Vudu) Victoria7Beşetea Tatiana6Ştirbu Eugeniu6Toderaş Ion6Guceac Ion6Groppa Stanislav6Chişlaru Leonid6Tighineanu Ion5Cotenco Eugenia5Toma Simion5Bodrug Alina5Stegărescu Vasile4Cimpoieş Gheorghe4Mereuţă Ion4Bulat Olga4Cuţulab Ala4Andronic Larisa3Lupaşcu Mihail3Ciubotaru Alexandru3Balan Ion3Ceban Larisa3Golovatiuc Liudmila3Spivacenco Anatol3Şlapac Mariana3Listopadova Liudmila3Rudic Valeriu2Gulea Aurelian2Lupaşcu Tudor2Ursu Andrei2Andrieş Serafim2Todiraş Vladimir2Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Barbacar Nicolae2Fedaş Vasile2Ţîbîrnă Gheorghe2Popanu Lucia2Caraterzi Galina2Poleacova Lilia2Teleuţă Alexandru2Miscu Vera2Stepaniuc Victor2Dobândă Eugenia2Rotari Alexandru2Cazanescu Valentina2Stoian-Tenu Inga2Televca Valentina2Trosinenco Andrei2Didilica Ina2Bunduc Petru2Garbuzneac Anastasia2Dodon Adelina1Colţun Maricica1Canţer Valeriu1Gladchi Viorica1Lacusta Victor1Şalaru Vasile1Derjanschi Valeriu1Boronciuc Gheorghi1Duca Maria1Batco Mihail1Voloşciuc Leonid1Cantemir Valentina1Drumea Anatolie1Cazacov Iulia1Coşcodan Diana1Eşanu Nicolae1Palancean Alexei1Arhip Olga1Bileţchi Nicolae1Ababii Ion1Constantinov Tatiana1Balmuş Victor1Dediu Ion1Nedealcov Maria1Corolcova Natalia1Arîcu Aculina1Cimpoi Mihai1Corbu Haralambie1Gorodenco Anatolie1Gavriliuc Mihail1Bantoş Ana1Stratulat Petru1Ştemberg Marc1Moldovan Aurica1Leorda Ana1Cernei Eugenia1Leah Tamara1Boian Vitalie1Patron Petru1Vieru Grigore1Voronin Vladimir1Buzan Vladimir1Roşca Alfreda1Batcu Ion1Sainciuc Glebus1Palii Andrei1Ţurcanu Parascovia1Zubcov Elena1Şalari Vasile1Cuza Petru1Dabija Nicolae1Botnaru Nicolai1Baciu Anatolie1Terenti Natalia1Balmus Victoria1Şavdari Lilia1Nofit Victoria1Goloseev Alexandra1Sinica E.1
Furdui Teodor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)

Articole în reviste din RM - 153. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 18.
Cărţi - 3. Contribuții - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 8
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 75
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 46
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 28
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 18

2021 - 4

Использование саногенных нутриентов для поддержания психического здоровья в условиях пандемии COVID-19
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Чокинэ Валентина , Листопадова Людмила , Гарбузняк Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье. распространенность психогенных нарушений. потребность в изменении государственной политики в области здравоохранения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Мереуца Ион , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные диссаногенными эмоциями
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Вуду Стела , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 3. Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции.
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vudu Lorina, Vrabie Valeria
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-450-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor , Mereuţă Ion , Ciochină Valentina , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1 , Mereuţă Ion1 , Ciochină Valentina1 , Stegărescu Vasile2 , Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Tighineanu Ion2 , Găină Boris2 , Tudorache Gheorghe2 , Ciochină Valentina1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Двуликость эмоций и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Вуду Лорина , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О возможности использования антиоксидантных микроэлементов в целях поддержания психического здоровья
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Листопадова Людмила , Гарбузняк Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Острота проблемы психического здоровья и пути ее решения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полифункциональность поведения и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Березовская Елена , Булат Ольга , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Головатюк Людмила , Goloseev Alexandra , Цуркану Парасковья , Нофит Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.
Чокинэ Валентина , Фурдуй Теодор , Вуду Стела , Врабие Валерия , Фурдуй Влада
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).
Furdui Teodor1 , Găină Boris2 , Nedealcov Maria3 , Chirilov Alexandru1 , Stegărescu Vasile3
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).
Furdui Teodor , Tighineanu Ion , Găină Boris , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду Стела , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович
Фурдуй Теодор1 , Гэинэ Борис2 , Тудораке Георгий2 , Кирилов Александр1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Академия наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Cimpoieş Gheorghe2 , Tudorache Gheorghe3 , Chirilov Alexandru1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 192