IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071581644276571949204
Volume57679023795
Total2164164954631452

Vizualizări   574Descărcări   138

Conţinutul numărului de revistă

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019: concluzii și propuneri în perspectivă

7-16

Numele acad. Gheorghe PALADI, atribuit Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău

17-17
Tofan Eugenia

Stări staționare ale laserului cu mediu activ puncte cuantice cu feedback optic

18-21

DOI: 10.5281/zenodo.3989139

CZU: 535.33+621.38

Rusu Spiridon, Grigoriev Eugeniu, Tronciu Vasile

Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice

22-31

DOI: 10.5281/zenodo.3989153

CZU: 502.75:581.9(478)

Postolache Gheorghe, Ghendov Veaceslav

Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii

32-38

DOI: 10.5281/zenodo.3989162

CZU: 633.85:575:581.1

Clapco Steliana, Gisca Ion, Cucereavîi Aliona, Duca Maria

Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul Republicii Moldova

39-46

DOI: 10.5281/zenodo.3989168

CZU: 591.525:595.7(478)(091)

Bacal Svetlana, Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Mihailov Irina

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova

47-52

DOI: 10.5281/zenodo.3989172

CZU: 338.47:625.7/.8(478)

Mamot Vitalie, Sochircă Elena

Diagnostic şi tratament în malformaţiile congenitale şi afecţiunile renourinare la copii (0-18 ani). Analiza rezultatelor la distanță (Literature Review)

53-58

DOI: 10.5281/zenodo.3989191

CZU: 616.61-007:616.61-002.3]-053.2-07-08

Revenco Adrian

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie

59-65

DOI: 10.5281/zenodo.3989207

CZU: 581.132:634.8

Alexandrov Eugeniu

Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova

66-74

DOI: 10.5281/zenodo.3989211

CZU: 338.439.02(478)

Oleiniuc Maria

Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală

75-80

DOI: 10.5281/zenodo.3989219

CZU: 631.117:004+663/664:004

Amarfii-Railean Nelli

Calitatea normelor de drept din Codul cu privire la știință și inovare și celor din actele normative complementare (continuare)

81-91

DOI: 10.5281/zenodo.3989237

CZU: 001.89(478)(094)+347.77(478)

Balmuş Victor

Aspecte ale organizării vieții monahale în timpul exarhului moldo-valah, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812)

92-95

DOI: 10.5281/zenodo.3989253

CZU: 94(478):2”1808-1812”

Şalari Marin

Lucrările edilitare din complexul monastic de la Hârbovăț (1812–1940)

96-102

DOI: 10.5281/zenodo.3989275

CZU: 94(478):2:726.7”1812-1940”

Moşneguţu Ioan

Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)

103-113

DOI: 10.5281/zenodo.3989281

CZU: 001.89:61:378.2(478)”1945-1990”

Xenofontov Ion, Prisac Lidia

Valoarea pedagogică a principiului meritologic

114-120

DOI: 10.5281/zenodo.3989287

CZU: 37.013

Callo Tatiana

Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților

121-125

DOI: 10.5281/zenodo.3989298

CZU: 378.14:616.8:004

Gavriliuc Olga, Moldovanu Ion, Lisnic Vitalie, Sangheli Marina, Manole Elena, Gavriliuc Pavel, Grosu Oxana, Şimon Victoria, Cibotaru-Ghergheligiu Evelina, Duca Victoria, Fala Paula, Andrușca Alexandru, Gavriliuc Mihail

Planul de management al datelor: importanţă, conținut, elaborare

126-131

DOI: 10.5281/zenodo.3989307

CZU: 005:001.891

Lupu Viorica

Haos şi cosmos în creaţia eminesciană în discursul critic al lui Mihai Cimpoi

132-136

DOI: 10.5281/zenodo.3989311

CZU: 821.135.1.09

Fonari Victoria

Interpretarea și suprainterpretarea în viziunea lui Umberto Eco

137-143

DOI: 10.5281/zenodo.3989315

CZU: 821.131.1.09

Dementieva Diana

Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească

144-154

DOI: 10.5281/zenodo.3989456

CZU: 39:745/749(478)(091)

Condraticova Liliana, Bujorean Tatiana, Cercașin Marina, Tocarciuc Alina, Pintilei Elena

Marile personalităţi în creaţia sculptorului iurie canaşin

155-160

DOI: 10.5281/zenodo.3989475

CZU: 730(478)(092)

Marian Ana

O valoroasă contribuție în genetica vegetală

161-162
Palii Andrei, Lupaşcu Galina

O panoramă a istoriei filosofiei românești

163-167
Cimpoi Mihai

Sfera erosului în narațiuni

168-169
Cimpoi Mihai

Genetician de performanță. membrul corespondent Andrei Palii la 80 de ani

170-171
Găină Boris, Tudorache Gheorghe

Vârsta vredniciei. Membrul corespondent Eremia ZOTA la 80 de ani

172-173
Tighineanu Ion, Găină Boris, Chişlaru Leonid

O strălucită contribuție în oenologie. Dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN la 60 de ani

174-175
Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Tofan Eugenia

O prezență remarcabilă în etnologia românească, dr. hab. Zinovia ȘOFRANSCHI

176-177
Grădinaru Natalia

la interfețele termo- și hidrodinamicii cu electromagnetismul fenomenologic. Academicianul Mircea BOLOGA la 85 de ani

178-180
Sajin Tudor

O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani

181-183
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru