Derogarea şi excepția în doctrină şi în legislaţia naţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
748 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-23 12:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.1(478) (2)
Generalități în dreptul civil (174)
SM ISO690:2012
BALMUŞ, Victor. Derogarea şi excepția în doctrină şi în legislaţia naţională. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 124-132. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461

Derogarea şi excepția în doctrină şi în legislaţia naţională

CZU: 347.1(478)
Pag. 124-132

Balmuş Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2015


Rezumat

Autorul: a) consideră că derogarea și excepția reprezintă procedee tehnice aplicate la elaborarea actului normativ pentru ajustarea normelor juridice ale acestuia la condițiile reale ale mediului social, asigurarea echității și eficienței reglementării juridice, iar repetabilitatea exagerată a derogărilor şi excepţiilor în legislația națională atestă faptul că aceasta necesită modificări şi completări pentru a corespunde cerinţelor sociale; b) insistă asupra reconsiderării rolului cercetării științifice, a instituțiilor de cercetări științifice și a instituțiilor de învățământ superior în fundamentarea științifică a procesului de elaborare a actelor normative; c) propune elaborarea proiectului de lege privind normele legistice și proiectului de lege cu privire la Consiliul Legislativ.

The author: a) believes that derogation and exception represent technical procedures that are applied at the development of the normative act to adjust its legal rules to the real conditions of the social environment, to ensure equity and efficiency of legal regulation whereas excessive repeatability of derogations and exceptions in national legislation certify that this require amendments and supplements to meet social needs; b) insists on reconsidering the role of scientific research, scientific research institutions and institutions of higher education in the scientific substantiation of regulations drafting process; c) proposes the development of the draft law on the legal rules and the draft law on the Legislative Council.

Cuvinte-cheie
derogare, excepţie,

act legislativ general, act legislativ special, act legislativ de excepţie