IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2130): national security (16), Security (12), contradictorialitate (11)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (16 ORCID ) 0.03%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 649. Descărcări - 5170. Vizualizări - 223109.
Articole în reviste din RM - 448. Publicaţii la conferinţe din RM - 199. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Autoritatea legislativă – prim gardian al dreptului la proprietate
Ojoga (Ceban) Mariana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigenţele exercitării măsurii confiscării în raport cu dreptul la proprietate
Ojoga (Ceban) Mariana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(54) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigmele învăţământului universitar în era post-coronavirus
Guştiuc Andrei, Gustiuc Ludmila
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea patrimoniului cultural national în contextul implementarii Acordului de Asociere Republica Moldova-UE
Sprincean Serghei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 24-24.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul curţii constituţionale în garantarea dreptului fundamental la proprietate
Ojoga (Ceban) Mariana
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de securitate
Sprincean Serghei
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 9-20.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora and National Identity in a Post-Geographical World
Dimitrov Plamen, Cucoş Diana
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 86-88.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dialogului interetnic pentru fortificarea securității umane
Sprincean Serghei
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 194-196.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitățile constituirii și a dezvoltării minorităților naționale și a grupurilor naționale (etnice)
Grama Dumitru
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 110-112.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia şi traficul de organe, ţesuturi şi celule umane
Pîslaru Lilia
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 166-167.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al activității electronice notariale
Schin George-Cristian, Chirtoacă Leonid
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 172-182.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why Diaspora Matters
Cucoş Diana
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 74-75.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 49

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu
Costachi Gheorghe, Donos Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel, Bencheci Diana, Gorincioi Iulia
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea și încadrarea juridică a infracțiunilor legate de insolvabilitate în Republica Moldova
Janu Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 136-141.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate
Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind fenomenul presiunii politice în corelație cu imperativele societății umane
Sprincean Serghei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 28-31.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)
Balmuş Victor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decelarea fundamentului principiului umanist în cadrul răspunderii juridice civile fundamentului principiului umanist în cadrul răspunderii juridice civile
Munteanu Ruslan, Munteanu Raisa
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 352-356.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 649