Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
627 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-26 11:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.951:351.713 (5)
Drept administrativ (1027)
Activități specifice administrației publice (696)
SM ISO690:2012
BLAŞCU, Olesea; BALMUŞ, Victor. Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2016, nr. 1(3), pp. 90-98. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858

Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ

CZU: 342.951:351.713
Pag. 90-98

Blaşcu Olesea1, Balmuş Victor2
 
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Proiect:
INTAS 2004-77-7112 New methods of information treatment for management of water quality in river basins
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2016


Rezumat

Lucrarea este dedicată analizei noțiunii de contencios fiscal, specie a contenciosului administrativ, și instituție juridică nouă pentru Republica Moldova, care își găsește, totuși, consacrarea în Legea Supremă a țării. În baza bunelor practici ale statelor europene, precum Franța, Belgia, Italia, România și de a face recomandări pentru ajustarea cadrului legislativ național la practicile menționate.

L'oeuvre est dédiée à la notion de litige fiscal, espèce de contentieux administratif et nouvelle institution juridique en Moldavie, qui trouve, cependant, la consécration dans la Loi Suprême du pays. Sur la base des meilleures pratiques des pays européens comme la France, la Belgique, l'Italie, la Roumanie et de formuler des recommandations pour ajuster la législation nationale aux pratiques mentionnées.

Cuvinte-cheie
fiscalitate, litigiu,

contencios fiscal