IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-31 19:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071676900299431949204
Volume57720983863
Total2164174899833806

Vizualizări   1375Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

7-7
Duca Gheorghe , Cimpoi Mihai , Şleahtiţchi Maria

Însingurările desțăratului Paul Goma

8-9

CZU: 821.135.1.09(478)(092)

Ţurcanu Andrei

Multidisciplinaritatea în știința modernă pentru beneficiul societății

10-10

CZU: 001.891:53(478)(063)

Macovei Mihai

Congresul Mondial al Eminescologilor (ediţia a VI-a)

11-13

CZU: 821.135.1.09(063)

Şimanschi Ludmila

Limba română și scriitorii

14-18

CZU: 811.135.1+821.135.1

Strâmbeanu Andrei

The program of the Academy of Sciences of Moldova on the celebration of the Centenary of the Great Union

19-19

Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

20-22

Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educației

23-30

CZU: [001.89:347.77+342.733:37.014.1](478)

Balmuş Victor

Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?

31-37

CZU: 001.89:378.2(478)

Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Minciună Vitalie

Analiza modelelor de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor pentru teritoriul Republicii Moldova  

38-44

CZU: 528.02(478)

Vlasenco Ana

Noi straturi tribologice pulverizate în jet de plasmă pentru o mai bună funcționare a utilajului tehnologic

45-48

CZU: 621.891

Galușca Eduard

Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme

49-52

CZU: 551.578.43

Răileanu Valentin , Nedealcov Maria , Croitoru Gheorghe , Crivova Olga , Cojocari Rodica

Indicele Diekman în estimarea gradului de aridizare a climei regionale

53-55

CZU: 551.583

Ivanov Violeta

Descompunearea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă

56-59

CZU: 544.77:544.52

Marin Ion

Soiul care va contribui la diversificarea sortimentului strugurilor pentru masă

60-62

CZU: 634.8(478)

Cazac Fiodor

Aportul ştiinţific, managerial şi publicistic în promovarea medicinii legale

63-69

CZU: 340.6(478)(092)

Baciu Gheorghe

Tratamentul disfuncției erectile prin prisma istoriei

70-77

CZU: 616.69-008.1(091)

Dumbrăveanu Ion

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova. Realităţi şi perspective

78-85

CZU: 342.4/.5(478)

Guceac Ion

Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii

86-92

CZU: 32.019.51:659.4(478)

Peru-Balan Aurelia , Tofan Eugenia

Reprezentarea cartografică a evoluției teritorial-administrative și demografice a Basarabiei în anii 1812–1918

93-97

CZU: 94(478)"1812/1918"(084.3)

Dolghi Adrian , Felea Alina

Mărturii ale populaţiei civile despre prizonierii de război români în ziarul „La Roumanie” (1918–1919)

98-102

CZU: 94(498)"1918/1919"

Boda Gherghina

Genocidul, refugiații armeni și România Mare (1918–1940)

103-112

CZU: 94:323.15(498=19)"1918/1940"

Prisac Lidia , Xenofontov Ion

Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise

113-121

CZU: 316.6

Şleahtiţchi Mihail

Direcții generale ale guvernanței muzeale

122-125

CZU: 069.01

Rogojanu Dumitru-Cătălin

Positum, genealogie și ordine interioară

126-131

CZU: 821.135.1(478).09+008

Vicol Dragoş

Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului

132-138

CZU: 811.135.1'373.2:556.51

Eremia Anatol

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

139-144

CZU: 821.135.1.09

Corcinschi Nina

Arhetipul răului în povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă

145-148

CZU: 821.135.1.09

Ivanov Constantin

Lică Sainciuc – patruzeci de ani în grafica de carte pentru copii

149-158

CZU: 769.2(478)(092)

Cravcenco Vladimir

Iurie Perlin – 100 de ani de la naștere

159-161

CZU: 53(478)(092)

Malcoci Iulia

Un pasionat al cercetării arhivistice

162-163

CZU: 82.09(478)(092)

Apetri Dumitru

Prima şi marea dragoste a maestrului Ion Ungureanu

164-167

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Mătcaş Nicolae

Omagiu savantului

168-170

CZU: 94(478)(092)

Abramciuc Maria , Marșalcovschi Teo-Teodor

Dimensiunile peisajului cultural rural în demers științific

171-171

CZU: 39(478-22)

Xenofontov Ion

O abordare unificatoare a fenomenului reprezentărilor sociale

172-174

CZU: 316.6

Gonţa Victoria

Polivalență și excelență. Membrul corespondent Alexandru Dicusar la 75 de ani

175-176

CZU: 544.2(478)(092)

Bologa Mircea

„Omul de carte, omul de bine”. Academicianul Mihai Cimpoi la 75 de ani

177-179

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Simion Eugen

Un drum lung spre tainele limbii. Doctorul habilitat în filologie Marcu Gabinschi la 85 de ani

180-180

CZU: 811.135.1(478)(092)

Pavel Vasile

“Galaxia Miron” sau creatorul de geometrii extraordinare. Academicianul Radu Miron la 90 de ani

181-184

CZU: 51(478)(092)

Cioban Mitrofan