Cu privire la Acordul de Parteneriat între guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
732 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-27 10:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.924:[001.89+354](478) (1)
Drept administrativ (1028)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (865)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (95)
SM ISO690:2012
BALMUŞ, Victor. Cu privire la Acordul de Parteneriat între guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2009, nr. 3(14), pp. 85-91. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461

Cu privire la Acordul de Parteneriat între guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei

CZU: 342.924:[001.89+354](478)
Pag. 85-91

Balmuş Victor
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

This article is investigating the conventionalmethod of legal relation’s regulation in the sphere of science and innovation through the Partnership Agreement between the Government and the Academy of Sciences of Moldova and it proposes the division in phases of the law-making (rule-making)proces and a proper interpretation of the Partnership Agreement’s content mentioned above.