IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități" Materialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice,
Chişinău, Moldova, 26 august 2021
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități Materialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Responsabili de ediție: Juc V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: ÎS FEP „Tipografi a Centrală"
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 448
ISBN: 978-5-88554-102-2
CZU: [32+34](478)(082)=135.1=161.1 I-50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022  34
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (14)Sociologie (13)Ştiinţe politice (18)