Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
622 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 18:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.89+347.77](478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (882)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1092)
SM ISO690:2012
BALMUŞ, Victor. Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), pp. 18-24. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)

Regarding the quality of law rules of the Code on science and innovation (republished)


CZU: [001.89+347.77](478)
Pag. 18-24

Balmuş Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2018


Rezumat

Autorul efectuează o analiză a definițiilor noțiunilor principale din Codul cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat) și aduce argumente cu privire la nerespectarea criteriilor calității normelor de drept în procesul adoptării acestei legi, inclusiv în comparație cu legislația, bunele practici și doctrina din Spațiul European de Cercetare

The author performs an analysis of the definitions of the main notions from the Code on Science and Innovation of the Republic of Moldova no. 259 from 15.07.2004 (republished) and brings arguments confirming the non-compliance with the quality criteria of the law rules in the process of adopting this law, including in comparison with the legislation, good practices and doctrine in the European Research Area. 

Cuvinte-cheie
calitatea normelor de drept, cercetare ştiinţifică, cercetare-dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, cercetător științific.,

cercetare fundamentală, cercetare aplicativă