IBN
Închide

79Publicaţii

1432Descărcări

52803Vizualizări

Guceac Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 6

Congruența solidarităț ii sociale cu responsabilitatea reciprocă a individului și a statului
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituțiuonalizarea dreptului național. Provocări actuale și perspective de evoluție
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-577-7 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la procreare – varietate de afirmare a drepturilor reproductive ale omului
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile somatice. Concepte fundamentale
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(168) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea dreptului fundamental la apă potabilă sanogenă – condiție indispensabilă pentru asigurarea sănătății populației
Guceac Ion , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de management al Parcului Național Orhei
Cîrlig Mihai, Cozari Tudor , Buşmachiu Galina , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Covali Victoria, Grati Vladislav , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Guceac Ion , Cușnir Ianuș, Rotaru Ala, Ciobanu Ion , Hadârcă Daniela, Mărgineanu Aureliu
1 Parcul Național Orhei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie, USM,
5 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM,
6 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
7 Ministerul Mediului,
8 Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-5-0
Disponibil online 6 April, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Asigurarea obligatorie de asistență medicală – mecanism de garantare a dreptului fundamental la ocrotirea sănătății
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile reproductive – drepturi fundamentale ale omului. Abordări doctrinare de ansamblu
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile Somatice. Pledoarie pentru o nouă categorie de drepturi fundamentale
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-88-3.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea libertății de opinie și de exprimare. Explicații cu privire la standardele internaționale și practicile europene relevante
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restrângerea libertății de exprimare în dreptul internațional și în legislația Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Analiza în baza unor criterii a conceptelor doctrinare în materia protecţiei drepturilor pacienţilor în diferite sisteme de asigurări obligatorii şi/sau facultative
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul ordinii sociale în formula paradigmatică
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinante ale libertății politice
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul obiectiv și drepturile omului în statul de drept democratic modern
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentar de determinare a gradului referential de protectie a drepturilor pacientului in sistemul asigurarilor obligatorii de asistența medicala
Sadovei Nicolai , Pădure Andrei , Chisari-Rurak Aliona , Novac Tatiana , Soțchi Inna , Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea societății civile cu organele procuraturii – factor de asigurare a bunei guvernări
Guceac Ion1 , Roșca Andrei2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Consiliul Superior al Procurorilor
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 8 / 2021 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea, libertatea, democraţia şi birocraţia în administrația publică
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Momentul inițial al raporturilor juridice dintre subiecții sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la lucrarea Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova (20 c.a.), Chisinau 2021, ISBN 978-9975-87-889-0 autori: Ciobanu Rodica, Iordanov Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restrângerea libertății de exprimare în condițiile societății democratice
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul justiției în edificarea statului de drept
Costachi Gheorghe
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-56-894-4
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea socială – tendință constantă a constituționalismului
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
Ciobanu Rodica , Iordanov Iordanca-Rodica , Mocanu Veronica , Roşca Mariana
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2021 / ISBN 978-9975-87-889-0
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Libertatea de exprimare în mediul online. Provocări şi noi oportunități în legislația Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ce ţin de garantarea libertăţii de exprimare în legislaţia Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitutional justice in the Republic of Moldova
Guceac Ion
Academy of Sciences of Moldova
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25. 2019. Frankfurt am Main, Germania. ISBN 978-363179308-4.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituționalizarea dreptului fundamental la un mediu sănătos – condiție sine-qua-non a societății ecologic inoffensive
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea constituțională a sistemului economic – tendință proprie constituționalismului contemporan
Guceac Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de exprimare: forme specifice de realizare în perioada campaniei electorale
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information siciety
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertățile politice și garanțiile constituționale
Guceac Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Democracy at the one-click distance: Is electronic voting the besoption for Moldova?
Virtosu Ina12 , Guceac Ion3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Necunoscută, China,
3 Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 9 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1 , Voicu Pavel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertățile politice și garanțiile constituționale
Guceac Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova. Realităţi şi perspective
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia statului in concepţia contemporană
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană şi statul inovaţional – condiţii primordiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Fenomenul migraţiei în conţinutul reglementărilor juridice
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Impactul constituþiei asupra proceselor sociale
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Știinţe Juridice
Vol. 26, Nr. 1 / 2015 / ISSN 1454-3699
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Constituţiei asupra proceselor sociale
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Știinţe Juridice
Vol. 29, Nr. 2 / 2015 / ISSN 1454-3699
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova:
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda – infracţiune ce subminează economia statului:
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-42. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe , Tighineanu Ion , Rusnac Gheorghe , Guceac Ion , Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți editoriale. Alexandru ARSENI, doctor în drept, conferențiar universitar. Drept constituțional și instituții politice: Tratat
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-52. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dreptului medical şi internaţional ca ramură a dreptului public şi de specialitate ştiinţifică
Mereuţă Roman , Guceac Ion , Suceveanu Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Contextul istoric internaţional de apariţie şi dezvoltare a practicilor notariale în spaţiul constituţional din România şi Republica Moldova
Guceac Ion12 , Toma Anica3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studierea factorilor de configurare a Constituţiei
Guceac Ion12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 81