IBN
Închide

49Publicaţii

496Descărcări

23125Vizualizări

Guceac Ion
Cuvinte-cheie (147): electoral law (2), electoral process (2), Political freedom (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Determinante ale libertății politice
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea socială – tendință constantă a constituționalismului
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Unele aspecte ce ţin de garantarea libertăţii de exprimare în legislaţia Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitutional justice in the Republic of Moldova
Guceac Ion
Academy of Sciences of Moldova
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25. 2019. Frankfurt am Main, Germania. ISBN 978-363179308-4.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituționalizarea dreptului fundamental la un mediu sănătos – condiție sine-qua-non a societății ecologic inoffensive
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea constituțională a sistemului economic – tendință proprie constituționalismului contemporan
Guceac Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de exprimare: forme specifice de realizare în perioada campaniei electorale
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Democracy at the one-click distance: Is electronic voting the besoption for Moldova?
Virtosu Ina12, Guceac Ion3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Necunoscută, China,
3 Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 9 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1, Voicu Pavel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertățile politice și garanțiile constituționale
Guceac Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova. Realităţi şi perspective
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia statului in concepţia contemporană
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană şi statul inovaţional – condiţii primordiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Recenzie. Contrabanda comisă în circumstanţe agravante pe teritoriul vamal al Republicii Moldova:
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Contrabanda – infracţiune ce subminează economia statului:
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Rusnac Gheorghe, Guceac Ion, Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți editoriale. Alexandru ARSENI, doctor în drept, conferențiar universitar. Drept constituțional și instituții politice: Tratat
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49