IBN
Close

65Publicaţii

850Descărcări

33220Vizualizări

Guceac Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Garantarea libertății de opinie și de exprimare. Explicații cu privire la standardele internaționale și practicile europene relevante
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restrângerea libertății de exprimare în dreptul internațional și în legislația Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Analiza în baza unor criterii a conceptelor doctrinare în materia protecţiei drepturilor pacienţilor în diferite sisteme de asigurări obligatorii şi/sau facultative
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinante ale libertății politice
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul obiectiv și drepturile omului în statul de drept democratic modern
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea societății civile cu organele procuraturii – factor de asigurare a bunei guvernări
Guceac Ion1 , Roșca Andrei2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Consiliul Superior al Procurorilor
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 8 / 2021 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea, libertatea, democraţia şi birocraţia în administrația publică
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Momentul inițial al raporturilor juridice dintre subiecții sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la lucrarea Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova (20 c.a.), Chisinau 2021, ISBN 978-9975-87-889-0 autori: Ciobanu Rodica, Iordanov Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restrângerea libertății de exprimare în condițiile societății democratice
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea socială – tendință constantă a constituționalismului
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
Ciobanu Rodica, Iordanov Iordanca-Rodica, Mocanu Veronica, Roşca Mariana
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2021 / ISBN 978-9975-87-889-0
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Libertatea de exprimare în mediul online. Provocări şi noi oportunități în legislația Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ce ţin de garantarea libertăţii de exprimare în legislaţia Republicii Moldova
Guceac Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare
Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitutional justice in the Republic of Moldova
Guceac Ion
Academy of Sciences of Moldova
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25. 2019. Frankfurt am Main, Germania. ISBN 978-363179308-4.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituționalizarea dreptului fundamental la un mediu sănătos – condiție sine-qua-non a societății ecologic inoffensive
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea constituțională a sistemului economic – tendință proprie constituționalismului contemporan
Guceac Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de exprimare: forme specifice de realizare în perioada campaniei electorale
Guceac Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertățile politice și garanțiile constituționale
Guceac Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 66