IBN
Închide
Ciobanu Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Conceptualizarea mecanismelor de modernizare a guvernării axate pe drepturile omului
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele guvernării și drepturilor omului în contextul social-juridic actual al Republicii Moldova (în loc de Introducere)
Ciobanu Rodica , Aramă Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai modernizării guvernării în Republica Moldova
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale unei abordări de tip integrat în tratarea guvernării și a drepturilor omului
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rationality and responsibility: Benchmarks to re-evaluate the law in the context of the pandemic crisis
Ciobanu Rodica
State University of Moldova
Journal of Community Positive Practices
Nr. 2(21) / 2021 / ISSN 1582-8344 / ISSNe 2247-6571
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Construcția unei teorii a drepturilor omului: între rațiune și Lege
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary contextualization of legal education and research
Ciobanu Rodica1 , Avornic Gheorghe2
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan Diaspora´s Social Networks: Political Mobilization and Participation
Ciobanu Rodica1 , Roşca Mariana2
1 State University of Moldova,
2 Deusto University
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului
Ciobanu Rodica , Roşca Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea dreptului din perspectivă paradigmatică
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizări asupra profilului științei juridice în condiții de criză
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standards of efficiency in reconceptualizing the professionalism in law
Ciobanu Rodica
State University of Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(54) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe interdisciplinare de re-evaluare a relației persoană–stat–drept în condițiile crizei pandemice
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe interdisciplinare de re-evaluare a relației persoană-stat-drept în condițiile crizei pandemice
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Argumentul interdependențelor în reconstrucția științifică a dreptului
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la controverse practice spre reconstrucție paradigmatică a dreptului
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul culturii gândirii juridice raționale în perioada interbelică
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O hermeneutică a Drepturilor Omului în condițiile societății informaționale
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and methodological foundations of the analysis of governance focused on human rights
Ciobanu Rodica
State University of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Interogații asupra dreptății din perspectiva drepturilor omului în condițiile societății globale
Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20