IBN
Închide

53Publicaţii

134Descărcări

12679Vizualizări

Gherasim Elena
Cuvinte-cheie (126): Amphibia (6), Moldova (4), trematodes (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 43.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Rolul amfibienilor ecaudați (Ranidae: Pelophylax ridibundus) ca gazdă paratenică a unor specii de helminți (Secernentea: Spirocercidae) în Republica Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor12, Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Gherasim Elena3, Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor12, Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1, Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul de reproducere a femelelor complexului ranidelor verzi (amphibia) din ecosistemele naturale ale Republicii Moldova
Gherasim Elena, Arnaut Natalia
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei (trematoda) speciei pelophylax ridibundus din zona de centru a Republicii Moldova
Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova
Cozari Tudor12, Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia: Ranidae) ca bio-indicatori ai ecosistemlor acvatice în Republica Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infestarea cu nematode a ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) din zona de centru a Republicii Moldova
Gherasim Elena, Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
Cozari Tudor12, Erhan Dumitru1, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice a speciei Rana lessonae camerano, 1882 (Amphibia, Ecaudata) din unele biotopuri acvatice naturale din zona de centru a Republicii Moldova
Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Arnaut Natalia, Gologan Ion, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Comportamentul de reproducere al ranidelor verzi: analiză sintetică
Cozari Tudor12, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea faunei helmintice a speciei Pelophylax Ridibundus (Amphibia, Ranidae) în funcție de factorii sezonieri
Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Gologan Ion, Lebedenco Liubovi, Ivanova Anastasia, Cebotari Andrei, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de infestare al bovinelor cu sarcochiști în dependență de tehnologia de întreținere în Republica Moldova
Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Chihai Oleg1, Zamornea Maria1, Gherasim Elena1, Melnic Galina1, Enciu Valeriu2, Tomşa Mihail2, Anghel Tudor1, Buza Vasile1, Naforniţa Nicolae12, Rusu Vadim3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.
Rusu Ştefan1, Erhan Dumitru1, Savin Anatolie1, Zamornea Maria1, Chihai Oleg1, Gherasim Elena1, Gologan Ion1, Chihai Nina2, Pruteanu Mihail1, Anghel Tudor1, Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii morfometrici ai speciei Acanthocephalus Ranae Schrank, 1788 (Acanthocephala) depistată la specimenele complexului Pelophylax Esculenta (Amphibia)
Erhan Dumitru, Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura dimensională a reproducătorilor speciei Rana Ridibunda din ecosistemele Codrilor centrali
Cozari Tudor12, Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Pelophylax esculenta (Amphibia) complex and their infestation by the trematode Codonocephalus urniger (Strigeida) species in the Republic of Moldova condition
Gherasim Elena
Institute of Zoology
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53