IBN
Închide

66Publicaţii

526Descărcări

29664Vizualizări

Gherasim Elena
Cuvinte-cheie (155): Moldova (7), Amphibia (6), Moldova (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 54.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 51

2022 - 7

Caracteristica speciei Haematoloechus variegatus rudolphi, 1819 (trematoda) depistată la amfibienii complexului Pelophylax Esculenta (amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the degree of helminth infestation of the ecaudate amphibians (the Anura: Ranidae, Bufonidae) depending on the biotic factors in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Coadă Viorica2 , Ţîganaș Ana2
1 Institute of Zoology,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia speciei Sphaerirostris teres larvae, Rudolphi, 1819 (Palaeacanthocephala: Centrorhynchidae) stabilită la amfibienii complexului Pelophylax Esculenta (Amphibia, Anura) în Republica Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa agenților parazitari asupra statusului imun al animalelor
Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Gherasim Elena , Zamornea Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul comportamentului reproductiv și fazele dezvoltării individuale ale ranidelor verzi (Amphibia: Ranidae) în condițiile Republicii Mmoldova
Gherasim Elena12 , Cozari Tudor12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of pelophylax ridibundus (pallas, 1771) in the formation and maintenance of parasitic zoonoses
Gherasim Elena12
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Biologia, ecologia și etologia ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) în Rezervația Naturală ”Codrii”
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea parazitofaunei la cervide din Rezervaţia naturală „Codrii”, Republica Moldova, măsuri inovative de profilaxie şi tratament
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Toderaş Ion , Zamornea Maria , Savin Anatolie , Gherasim Elena , Rusu Viorelia
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing the role of amphibians (Anura) in the prophylaxis of helminths specific to domestic, wild and pet animals
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna helmintică la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Anura): relații în sistemul parazit-gazdă
Gherasim Elena12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul amfibienilor ecaudați (Ranidae: Pelophylax ridibundus) ca gazdă paratenică a unor specii de helminți (Secernentea: Spirocercidae) în Republica Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice a complexului Pelophylax esculenta (Amphibia, Ranidae) din Rezervația Naturală “Codrii”
Erhan Dumitru , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of ectoparasitic fauna diversity in wild birds from various anthropic biotopes of the Republic of Moldova
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Zamornea Maria , Gherasim Elena , Rusu Viorelia
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3 , Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul de reproducere a femelelor complexului ranidelor verzi (amphibia) din ecosistemele naturale ale Republicii Moldova
Gherasim Elena , Arnaut Natalia
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 66