IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-01 09:19
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 3)14
  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)89
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11488302642086156154
Volume48640793056
Total119689434323917

Vizualizări   197Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Pandemia COVID-19 – o nouă provocare la adresa securității naționale a Republicii Moldova pe dimensiunea reglementării conflictului transnistrean

7-17

DOI: 10.53783/18572294.21.187.01

CZU: 351.86(478):327(478)

Ungureanu Veaceslav

Repere ale politicii discursive în alegerile prezidențiale din România, 2019: participarea cetățenilor români din Republica Moldova și evoluția percepției publice asupra chestiunii Unirii

18-39

DOI: 10.53783/18572294.21.187.02

CZU: 324(498)

Peru-Balan Aurelia , Autor Nou

Тест на моральный иммунитет: вызовы пандемии COVID- 19 (I)

40-59

DOI: 10.53783/18572294.21.187.03

CZU: 316.6:614.47

Роговая Галина

Развитие транзитивныех экономик в контексте внешнеторгового регулирования ВТО

60-69

DOI: 10.53783/18572294.21.187.04

CZU: 339.5:339.9

Червинская Ирина

Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: aspecte conceptule și practice

70-85

DOI: 10.53783/18572294.21.187.05

CZU: 351.86(478)

Albu Natalia

Reziliența organizațională în perioada COVID-19

86-96

DOI: 10.53783/18572294.21.187.06

CZU: 316.42

Ceacîr (Nistiriuc) Irina

Социоэкологические приоритеты как фактор устойчивого развития государства

97-107

DOI: 10.53783/18572294.21.187.07

CZU: 316.42

Захарова Наталия

Развитие человеческого потенциала в условиях глобальных изменений

108-117

DOI: 10.53783/18572294.21.187.08

CZU: 316.42

Лазаревич Наталья

Încrederea populației în instituțiile puterii de stat și coeziunea socială în contextul crizei pandemice

118-131

DOI: 10.53783/18572294.21.187.09

CZU: 316.454.4

Mocanu Ion

Constituirea și dezvoltarea business-ului mic și mijlociu în Republica Moldova în contextul independenței

132-142

DOI: 10.53783/18572294.21.187.10

CZU: 334.7(478)

Calchei Gheorghe

Формирование имиджа некоммерческих Организаций (НКО) Республики Молдова

143-148

DOI: 10.53783/18572294.21.187.11

CZU: 061.2(478)

Хорозов Сергей

Особенности трансформаций современного транзитивного общества

149-160

DOI: 10.53783/18572294.21.187.12

CZU: 316.42

Широканов Дмитрий , Буслова Марина

Discurs și trup: practici discursive și corporale în contextul pandemiei COVID-19

161-168

DOI: 10.53783/18572294.21.187.13

CZU: 1/14

Cosmescu Alexandru

„Rostirea românească” – o performanță în „modelul” lui Noika

169-184

DOI: 10.53783/18572294.21.187.14

CZU: 1/14

Panfil Vera

Концепция устойчивого развития А.Д. Урсула как теоретическая платформа социоэкологических исследований

185-196
Широканов Дмитрий , Червинский Александр

Revoluţii. (Traducere

197-211
Moraru Victor , Deleu Ecaterina

RECENZIE la lucrarea Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova (20 c.a.), Chisinau 2021, ISBN 978-9975-87-889-0 autori: Ciobanu Rodica, Iordanov Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana

212-214
Aramă Elena

RECENZIE la lucrarea Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova (20 c.a.), Chisinau 2021, ISBN 978-9975-87-889-0 autori: Ciobanu Rodica, Iordanov Rodica, Mocanu Veronica, Roșca Mariana

215-216
Guceac Ion

Un aport important la cunoașterea istoriei fi losofi ei românești. Gheorghe Bobână De la Neagoe Basarab la Mircea Eliade. Studii de istorie a fi losofi ei românești. Chișinău, 2021

217-218
Coandă Svetlana