IBN
Închide
Bejan Iurie Vladimir
Cuvinte-cheie (50): Ciulucurilor Hills (2), șeptel (1), aglomerări umane (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Caracteristici morfometrice ale reliefului bazinului râului Bucovăț
Crăciun Andrei, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele apelor de suprafață ale districtului hidrografic Dunărea – Prut și marea Neagra
Boboc Nicolae, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie, Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul structurii peisajelor bazinului hidrografic Nârnova în baza imaginilor satelitare LANDSAT 8
Stratan Liliana, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse punctiforme semnificative de poluare cu nutrienți a râurilor mici din subbazinul hidrografic Raut
Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Schimbările climatice din sudul Repubilicii Moldova (districtul Dunărea – Marea Neagră)
Nedealcov Maria, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы
Мельничук Орест1, Желяпов Анна1, Бежан Юрие1, Беженару Герман2
1 Институт Экологии и Географии АНМ,
2 Государственная Гидрометеорологическая Служба Республики Молдова
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea susceptibilității peisajelor geografice din Codrii de Nord la alunecări de teren
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Angheluţa Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Academicianul Andrei URSU la 85 de ani
Cuza Petru, Bejan Iurie, Stegărescu Vasile, Sîrodoev Ghenadie, Marcov Ion, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Nedealcov Maria, Boboc Nicolae, Dediu Ion, Tărîţă Anatolie, Cocîrţă Petru, Vataman Alexandru
Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landslides Susceptibility Assessment in Codri Plateau using Logistic Regression and Artificial Neural Networks Analysis WITH GIS
Ercanoglu Murat1, Boboc Nicolae2, Bejan Iurie2, Castraveţ Tudor2, Sîrodoev Ghenadie2, Sîrodoev Igor2
1 Hacettepe University, Ankara,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor. Studiu de caz – dealurile ciulucurilor
Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea gradului de presiune antropică asupra peisajelor. Studiu de caz – dealurile ciulucurilor
Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului
Melniciuc Orest, Bejan Iurie, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura geologică şi evoluţia paleogeografică a dealurilor ciulucurilor
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aprecierea dinamicii peisajelor forestiere cu utilizarea metodelor cartografice şi a teledetecţiei în regiunea centrală a Republicii Moldova
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Angheluţa Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(65) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inundaţiile în natură şi în viaţa omului
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Jeleapov Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29