IBN
Închide

55Publicaţii

501Descărcări

24500Vizualizări

Bejan Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Identificarea și cartarea habitatelor dependente de apă din cursul de mijloc al fl. Nistru (pe teritoriul Republicii Moldova)
Bejan Iurie , Angheluţa Viorica
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților antropice asupra stării peisajelor geografice din spațiul Republicii Moldova în secolul XXI
Bejan Iurie , Boboc Nicolae , Munteanu Valentina
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația curentă privind calitatea apei în unele categorii de zone protejate unde resursa de apă este un factor important
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of geographic information system for flood predictions
Tabacaru Alexandru1 , Nistor-Lopatenco Livia1 , Bejan Iurie2 , Pantaz Alexandru1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

A case study on land use change analysis using GIS in the Tigheci Hills, Republic of Moldova
Bunduc Tatiana , Bejan Iurie , Bunduc Petru
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modului de utilizare a terenurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica structurii sistemelor peisagistice din spațiul Republicii Moldova în secolul XXI
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Munteanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și cartarea zonelor protejate din Republica Moldova conforme cu directiva cadru a UE privind apa
Castraveţ Tudor1 , Bejan Iurie2 , Dilan Vitalie2 , Capatina Lucia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din R.D. Nord
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților umane asupra structurii sistemelor peisagistice din spațiul Basarabiei în anii 1850, 1910
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Munteanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The actual pecularities and problems of water use in the Botna river basin
Bacal Petru , Bejan Iurie , Angheluţa Viorica , Ţîţu Pavel
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele vulnerabile la nitrați – de la identificare la codul de bune practici agricole și programul de măsuri privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Analiza utilizării terenurilor cu ajutorul teledetecției și tehnicilor GIS în bazinul râului Cogâlnic (Republica Moldova)
Bunduc Tatiana , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Geographia Napocensis Conference 100
2019. Cluj Napoca. .
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anthropic Valorisation of Vulnerable Areas Affected by Deep-Seated Landslides
Cocean Pompei1 , Hognogi Gheorghe Gavrilă2 , Pop Ana Maria2 , Bejan Iurie3 , David Nicoleta2
1 Academia Română – Filiala Cluj,
2 Babeș-Bolyai University,
3 Academy of Sciences of Moldova
Geoheritage
Nr. 4(11) / 2019 / ISSN 1867-2477 / ISSNe 1867-2485
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici morfometrice ale reliefului bazinului râului Bucovăț
Crăciun Andrei , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele apelor de suprafață ale districtului hidrografic Dunărea – Prut și marea Neagra
Boboc Nicolae , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul nutrienților în poluarea difuză a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Răut
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie , Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul structurii peisajelor bazinului hidrografic Nârnova în baza imaginilor satelitare LANDSAT 8
Stratan Liliana , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55